Ħal Għaxaq

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 22 ta' Jannar 1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Tony Bray (Segretarju Eżekuttiv), Dr Mario Rizzo Naudi (Kunsillier), Joseph Abdilla (Sindku), Emanuel Vassallo (Kunsillier), Pawlu Caruana (Kunsillier), Rose Agius (Kunsillier)


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 1997

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Isabelle Zammit (Segretarju Eżekuttiv), Joseph Abdilla (Sindku), Dr Mario Rizzo Naudi (Kunsillier), Ritienne Fenech (Viċi Sindku), Rose Agius (Kunsillier), Pawlu Caruana (Kunsillier)It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu 2000

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Charles Agius (Viċi Sindku), Joseph Abdilla (Sindku), Rose Agius (Kunsillier), Emmanuel Cutajar (Kunsillier), Justine Tabone (Kunsillier), Michael Borg (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2003

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Charles Agius (Kunsillier), Emanuela Muscat (Kunsillier), Rose Agius (Kunsillier), Joseph Abdilla (Sindku), Angelo Attard (Viċi Sindku), Joseph C. Azzopardi (Segretarju Eżekuttiv)Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu 2006

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Emanuela Muscat (Kunsillier), Angelo Agius (Kunsillier), Joseph Abdilla (Viċi Sindku), Rose Agius (Kunsillier), Emanuel Vassallo (Sindku), Joseph C. Azzopardi (Segretarju Eżekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju 2009

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Therese Xuereb (Segretarju Eżekuttiv), Angelo Attard (Kunsillier), Joseph Abdilla (Viċi Sindku), Emanuel Vassallo (Sindku), Rose Agius (Kunsillier), Alan Picco (Kunsillier)