Ħal Għaxaq

Pjazez

Print this page

Misraħ Santu Rokku fejn issib statwa tal-qaddis bl-istess isem. Hemm ukoll il-Klabb tal-Boċċi.

Misraħ Santa Marija fejn issib il-Knisja Parrokkjali ideddikata lil-Santa Marija. Hemm ukol il-Każin tal-Għaqda Mużikali Santa Marija, il-Każin tal-Għaqda Mużikali San Ġużepp, il-Klabb ta’ Għaxaq F.C. u iċ-Ċentru Laburista.

Misraħ San Filippu fejn issib Kappella dedikata lill-qaddis bl-istess isem. Hemm ukollis-Sezzjoni Lokali tal-Partit Nazzjonalista.