Ħal Għaxaq

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Skeda Gdida tal-Gbir tal-Iskart

Tilqima Kontra l-Influwenza 2011 - ara l-avviz anness

Applikazzjoni ghall-Supervizjoni ta' Tfal tal-Iskola qabel u/jew wara il-Hinijiet tal-Iskola

Sejha ghall-Applikazzjoni ghall-Supervizjoni ta' Tfal tal-Iskola qabel u/jew wara il-Hinijiet tal-Iskola

Tilqima Kontra l-Influwenza 2010 - ara l-avviz anness

Ħlas tal-elettriku u l-ilma
Iva

Ħlasijiet tat-telefon
Iva

Ġbir ta’ skart goff
Tlieta u l-Gimgha  Minn Nofsinhar il-quddiem

Ġbir ta’ skart
Tnejn sa s-Sibt    7.30am – 10.30am

Ġbir ta’ skart irriċiklat
It-Tlieta                  7.30am – 10.30am

Korsijiet offruti mill-Kunsill

Korsijiet fil-Kompjuter għaż-żgħar u għall-Adulti

Librerija
L-Erbgħa      8.00 am – 12.00pm
Il-Ġimgħa         5.00pm – 7.00pm

Servizzi Oħra 
Ħlas ta' ċitazzjonijiet
Kera ta' l-art
Permessi
Servizz ta' Gwardjan Lokali
Servizz ta' Wi-Fi
Applikazzjonijiet: Passport, Twelied, Mewt, Żwieġ
eID
Formoli: Dawl u Ilma, EHIC, ETC, Servizzi għall-Adulti