Il-Gudja

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 22 ta' Jannar, 1994

phto1

L-Ewwel leġislatura - Mix-xellug għal-lemin Peter Montebello (Segretarju Eżekuttiv), Anglu Agius (Sindku), Connie Seguna (Kunsillier), Carmelo Dalli (Kunsillier), Josephine Spiteri (Kunsillier) u Anthony Brincat (Kunsillier).


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 1997

phto2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin Victor Mifsud (Segretarju Eżekuttiv), John Mary k/a Mario Calleja (Sindku), Connie Seguna (Kunsillier), Horace Muscat (Kunsillier), Salvino Spiteri (Kunsillier), Angelo Agius (Viċi Sindku)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu 2000

phto3

It-Tielet Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin - John Mary k/a Mario Calleja (Sindku), Martin Gravina (Viċi Sindku), Anthony Brincat (Kunsillier), Lawrence Schembri (Kunsillier), Ivan Schembri (Kunsillier), Victor Mifsud (Segretarju Eżekuttiv).


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2003

phto4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin - John Mary k/a Mario Calleja (Sindku), Osvaldo Pace (Viċi Sindku), Martin Gravina (Kunsillier), Michele Mifsud (Kunsillier), Ivan Schembri (Kunsillier), Antoniette Azzopardi (Deputat Segretarju Eżekuttiv).


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni -11 ta' Marzu 2006

phto5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin - Mark Anthony Sammut (Kunsillier), Frankie Gatt (Kunsillier), Romeo Baldacchino (Kunsillier), Osvaldo Pace (Viċi Sindku), John Mary k/a Mario Calleja (Sindku), Joseph Mary Formosa (Segretarju Eżekuttiv).


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju 2009

phto6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin - Joseph Mary Formosa (Segretarju Eżekuttiv), Osvaldo Pace (Kunsillier), John Mary k/a Mario Calleja (Sindku), Mark Anthony Sammut (Kunsillier), Romeo Baldacchino (Viċi Sindku), Anthony Dalli (Kunsillier)

 

Is-Seba’ Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin - Joseph Mary Formosa (Segretarju Eżekuttiv), Demelsa Grech (Kunsillier), Mark Anthony Sammut (Kunsillier), John Mary k/a Mario Calleja (Sindku), Romeo Baldacchino (Viċi Sindku), Stefan Caruana (Kunsillier)

 

Is-Seba'  Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 08 ta' Marzu 2013

photo7

Mix-Xellug għal-Lemin: Joseph M. Formosa (Segretarju Eżekuttiv), Demelsa Grech (Kunsilliera), Mark Anthony Sammut (Kunsillier),  John-Mary Calleja k/a Mario  (Sindku), Romeo Baldacchino  (Viċi Sindku), Stefan Caruana (Kunsillier)
Photo Gallery