Il-Gudja

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ħlasijiet tad-dawl u l-ilma
Kull ta’ Tlieta u Ħamis mit-8.30 sal-11.30

Ħlasijiet tat-telefon
Kull ta’ Tlieta u Ħamis mit-8.30 sal-11.30

Servizz ta’ berġa
Iva

Ġbir ta’ skart goff
Ġbir ta’ skart goff kull nhar ta’ Tnejn filgħodu

Ġbir ta’ skart
Kuljum mit-Tnejn sas-Sibt bejn it-8.00 u 12.00

Ġbir ta’ skart irriċiklat
Kull ta’ Tlieta wara t-15.00

Servizzi Soċjali
Kull nhar ta' Erbgħa mit-8.00 sal-12.00. tel: 21662556

Korsijiet offruti mill-Kunsill
Diversi korsijiet minn żmien għal żmien

Librerija  Ġużeppi Żammit 
Tnejn 8.30 - 12.30
Tlieta 8.30 - 12.30
L-Erbgħa 16.00 - 18.30
Ħamis 16.00 - 19.30

Telefon: 21823250

website: www.libraries-archives.gov.mt