Il-Gżira

Sotto Kumitati

Print this page
 • Sindku Roberto Cristiano - responsabbli miż-żgħażagħ, kultura, proġetti ta’ l-Unjoni Ewropea, relazzjonijiet pubbliċi, konsultazzjoni pubblika u Kumitat tar-Reġjun
 • Viċi-Sindku Joe Galea - responsabbli mill-Infrastruttura u s-Self-Employed
 • l-Kunsilliera Vincenza Attard - responsabbli mill-Inklużżjoni Soċjali u Anżjani
 • l-Kunsillier Joe Camilleri - responsabbli mill-Ambjent, Traffiku u Ordni Pubblika
 • l-Kunsillier Charles Micallef St. John - responsabbli mill-Attivitajiet u relazzjonijiet mal-Għaqdiet u t-Turiżmu
 • l-Kunsillier Victor Rutter - responsabbli mill-Isport
 • l-Kunsillier Joseph Muscat - responsabbli mill-Edukazzjoni

Membri tas-Sotto Kumitati

Anżjani

 • Chairperson l-Kunsilliera Vincenza Attard
 • Alfred Portelli
 • Joseph Xuereb
 • Salvina Testa

Żgħażagħ

 • Chairperson Sindku Roberto Cristiano
 • Daniel Bruno
 • Matthew Ciantar
 • Mauro Leonardi
 • Roxanne Bugeja
 • Shelly Caruana
 • Tyson Fenech

Il-Kunsill Lokali il-Gżira għandu ukoll Evaluation Committee magħmul min tliet minn nies indipendti mill-Kunsill