Il-Ħamrun

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page


L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 19 ta' Frar 1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura: Mix-xellug għal-lemin - Dr Tony Abela (Viċi Sindku), Dr Stanley Portelli (Kunsillier), Frank Farrugia (Kunsillier), Robert Gauci (Kunsillier), Tony Fava (Kunsillier), Joseph Spiteri (Kunsillier), Dr Peter Attard (Sindku), Mario Azzopardi (Kunsillier), Sonny Brincau (Kunsillier), Edward Abela (Segretarju Eżekuttiv)


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Marzu 1998

photo2

It-Tieni Leġislatura: Mix-xellug għal-lemin - Philip Massa (Segretarju Eżekuttiv), Vincent Grech (Kunsillier), Sonny Brincau (Kunsillier), Anselm Sciberras (Kunsillier), Yvonne Simiana (Kunsillier), Dr Paula Mifsud Bonnici (Viċi Sindku), Mario Spiteri (Kunsillier), Lawrence Borg (Kunsillier), Joe Zammit Cordina (Sindku)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2001

photo3

It-Tielet Leġislatura: Mix-xellug għal-lemin - Philip Massa (Segretarju Eżekuttiv), Vincent Bonella (Viċi Sindku), Dr Paula Mifsud Bonnici (Kunsillier), Dr Luciano Busuttil (Sindku), Anthony Borg Caruana (Kunsillier), Jospeh Zammit Cordina (Kunsillier), Josef Cuschieri (Kunsillier), Omar Bugeja (Kunsillier), Vincent Grech (Kunsillier), Yvonne Simiana (Kunsillier)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Ġunju 2004

photo4

Ir-Raba' Leġislatura: Mix-xellug għal-lemin - Aaron Formosa (Kunsillier), Dr Paula Mifsud Bonnici (Kunsillier), Anthony Borg Cordina (Kunsillier), Dr Luciano Busuttil (Sindku), Cedric Valletta (Kunsillier), Vincent Bonello (Viċi Sindku), Judith Bugeja (Kunsillier), Omar Bugeja (Kunsillier), Carmen Borg (Kunsillier), Philip Massa (Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2007

photo5

Il-Ħames Leġislatura: Mix-xellug għal-lemin - Judith Bugeja (Kunsillier), Mario Caruana (Kunsillier), Carmen Borg (Kunsillier), Jonathan Abela (Kunsillier), Cedric Valletta (Kunsillier), Christian Sammut (Kunsillier), Vincent Bonello (Viċi Sindku), Dr Paula Mifsud Bonnici (Kunsillier), Dr Luciano Busuttil (Sindku),  Philip Massa (Segretarju Eżekuttiv)

Dr Luciano Busuttil kien fil-kariga ta' Sindku sad-9 ta' Mejju 2008

Christian Sammut  beda fil-kariga ta' Viċi Sindku mis-26 ta' Mejju 2008

Vincent Bonella beda fil-kariga ta' Sindku mis-26 ta' Mejju 2008.


Is-Sitt Legislatura – 10 ta’ Marzu 2012

7.2015

Mix-xellug ghal-lemin: Gaetano Cuschieri (Kunsillier) Borg Carmen (Kunsillier) Vincent Bonello (Sindku), Paula Mifsud Bonnici (Kunsillier) Cedric Valletta(Kunsillier) , Mario Caruana(Kunsillier Philip Massa (Segretarju Ezekuttiv)Nieqes fir-Ritratt: Christian Sammut (Vici Sindku)

Is-Seba’ Legislatura – 11 t’April 2015

7.2015

Mix-xellug ghal-Lemin: Karen Maria Camilleri(Segrertarju Ezekuttiv), Christian Sammut(Sindku), Vincent Bonello (Vici Sindku), Efrem Buttigieg (Kunsillier), Carmen Borg (Kunsillier), Louise Portelli (Kunsillier), Antonello Cuschieri (Kunsillier), Jurgen Carl Grixti (Kunsillier)