Il-Kalkara

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page


L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 16 t'April 1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Joseph Grixti (Segretarju Eżekuttiv), Albert Borg (Kunsilllier), Michael Zarb (Sindku), John Genovese (Kunsillier), Gorg Micallef (Kunsillier), Anthony Briffa (Kunsillier)


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 1997

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: David Formosa (Segretarju Eżekuttiv), Maria Sultana (Kunsillier), Michael Zarb (Sindku), Albert Borg (Kunsillier), Gorg Micallef (Kunsillier), Speranza Chircop (Kunsillier)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu 2000

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Speranza Chircop (Kunsillier), Michael Cohen (Sindku), Michael Zarb (Viċi Sindku), Maria Sultana (Kunsillier), Joseph Vella (Kunsillier), David Formosa (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni -  8 ta' Marzu 2003

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Gino Tanti (Kunsillier), Michael Zarb (Kunsillier), Speranza Chircop (Viċi Sindku), Maria Sultana (Kunsillier), Michael Cohen (Sindku), David Formosa (Segretarju Eżekuttiv)

 Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu 2006

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Roderick Mizzi (Kunsillier), Maria Sultana (Kunsillier), Joseph Vella (Kunsillier), Speranza Chircop (Viċi Sindku), Michael Cohen (Sindku), Sharon Galea Iriele (Aġent Segretarju Eżekuttiv)

 


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju 2009

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Sharon Galea Iriele (Segretarju Eżekuttiv), Speranza Chircop (Kunsillier), Maria Sultana (Kunsillier), Michael Cohen (Sindku), Norbert Grech (Viċi Sindku), Roderick Mizzi (Kunsillier)


Seventh  Legislation - Date of Election - 8th March 2013

photo7

From left; Sharon galea Iriele (exec sec), Paul Bongailas ( councilor), Christopher Bruno ( deputy mayor), Speranza chircop ( mayor), Maria sultana ( councilor), Vince Bongailas ( Councilor)