Il-Kalkara

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ġbir ta skart goff

Nhar ta' Tlieta, Ħamis u Sibt

Ħlasijiet tal-kontijiet tat-telefonija Go plc

Nhar ta' Tlieta u Ħamis mit-8.30a.m sa 12.00.

Ħlasijiet ta' Kera ta' proprejta tal-gvern

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa mit-8.30am sa 12.00.

Ħlasijiet ta' kontravenzjonijiet (ċitazzjonijiet) tat-traffiku- Gwardjani Lokali u Pulizija

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.30 sa 12.00.


Servizzi li jingħataw fiċ-Ċentru Komunitarju fl-indirizz nru 3, Triq San Mikiel:

Librerija Pubblika

Miftuħa għall-pubbliku

Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mill-10.00 sa 12.00 u mill-5.00pm sas-7.00pm 

Nhar ta' Sibt mill-10.00 sa 12.00.

Servizz ta' tabib b'xejn

Nhar ta' Tlieta u Ġimgħa mit-3.00pm sal-4.00pm.

Servizz tal-Kura Primarja

Nhar ta' Tlieta mill-10.30a.m. sa 12.45p.m

Il-Ħamis mill-10.00a.m. sa 11.15a.m.