Ta' Kerċem

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page


L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Mejju 1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Joe Camilleri (Segretarju Eżekuttiv), Joe Parnis (Kunsillier), George Borg (Kunsillier), Francis Mizzi (Kunsillier), Alfred Stellini (Kunsillier), Paul Gauci (Sindku)It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Marzu 1998

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Carmel Grima (Segretarju Eżekuttiv), Joe Grima (Kunsillier), Paul Gauci (Sindku), Minister Portelli, Maria Tabone (Kunsillier), Alfred Stellini (Kunsillier), Peter Paul Sciberras (Kunsillier)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2001

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Raymond Azzopardi (Kunsillier), Frankie Camilleri (Kunsillier), Peter Paul Sciberras (Viċi Sindku), Joe Grima (Sindku), Saverio Grech (Kunsillier), Carmel Grima (Segretarju Eżekuttiv)Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Ġunju 2004

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Horace Vella (Kunsillier), Mario Azzopardi (Viċi Sindku), Raymond Azzopardi (Kunsillier), Saverio Grech (Kunsillier), Joe Grima (Sindku), Carmel Grima (Segretarju Eżekuttiv)Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2007

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Maria Antonia Borg (Kunsillier), Mario Azzopardi (Viċi Sindku), Mario Gauci (Kunsillier), Saverio Grech (Kunsillier), Joe Grima (Sindku), Miriam Attard (Deputat Segretarju Eżekuttiv)

Is-Sitt Legislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2012

photo7

Is-Sitt Legislatura - Mix-xellug ghal-lemin: Marianne Sagona (Segretarju Ezekuttiv), Saverio Grech (Kunsillier), Maria Antonia Borg (Vici Sindku), Mario Azzopardi (Sindku), David Mizzi (Kunsillier), Raymond Azzopardi (Kunsillier)