Ta' Kerċem

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ħlas tal-elettriku u l-ilma
Iva

Ħlasijiet tat-telefon
Iva

Servizz ta’ berġa
Mit-Tnejn sal Gimgha 8.30am - 9.00am

Ġbir ta’ skart goff
Ghamel rapport il-Kunsill u nibghatu l-haddiema sabiex jigbruh

Ġbir ta’ skart
It-Tnejn, L-Erbgha, il-Gimgha u s-Sibt - 8.00am

Ġbir ta’ skart irriċiklat
It-Tlieta                  7.30am – 10.30am

Korsijiet offruti mill-kunsill
Tumas Dingli Primary School, Triq Hal Warda, Attard

Librerija
It-Tnejn         3.00pm – 7.00pm
L-Erbgha      8.00 am – 12.00pm
Is-Sibt           3.00pm – 7.00pm

Servizzi Ohra 
Payment of Contraventions
Landrent
Permits
Warden Service,
Wi-Fi Service,
Applications: Passport, Birth, Death, Marriage.
eID,
Forms: Water and Electricity, EHIC, ETC, Elderly Services