Ħal Luqa

Ritratti K.A

Print this page

  Ħal-Farruġ Kumitat Amministtrattiv

   L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 21 t' April, 2010

hal-farrug administrative Committee 

L-Ewwel Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin Angie Refalo (Segretarju Eżekuttiv - Kunsill Lokali Ħal Luqa). Raymond Ellul (Membru), Gaetano Calleja (Viċi Chairperson), Raymond Saliba (Chairperson), Kerstin Gatt (Membru), Martin Borg (Membru).