Ħal Luqa

Applikazzjonijiet li jistgħu jinkisbu mill-Kunsill Lokali

Print this page

PERMESSI MILL-KUNSILL LOKALI


• Applikazzjoni għal Użu ta' Skip/ Bin on Wheels (L.N. 241 of 2000)
• Applikazzjoni għal Ftuħ ta' wiċċ tat-Triq / Bankina (L.N. 313 of 2002)
• Applikazzjoni għal Awtorizazzjoni biex titwettaq attivita' f'Suq fil-Beraħ (L.N. 119 of 2002)
• Applikazzjoni għal Tqegħid ta' Kiddie Machines u Makni tal-Bejgħ Awtomatiċi (L.N. 119 of 2002)
• Applikazzjoni għal Depositu ta' Materjal tal-Bini jew Materjal ieħor jew xi Oġġetti f'xi Triq (L.N. 119 of 2002)
• Applikazzjoni għal Depositu jew użu ta' Krejn jew Makkinarju (L.N. 119 of 2002)
• Applikazzjoni għal Tqegħid ta' Mwejjed u Siġġijiet (L.N. 119 of 2002)
• Applikazzjoni għal Twaqqif ta' xi Posta jew Kiosk (L.N. 119 of 2002)
• Applikazzjoni għal Divertiment Pubbliku jew Attivita' simili oħra (L.N. 119 of 2002)
• Servizz ta' Gwardjan għat-Traffiku

FORMOLI OĦRA


• Passport Forms / Applikazzjoni tal-Passaport (www.passaporti.gov.mt)
• European Health Insurance Forms (www.sahha.gov.mt)
• Ċertifikati tat-Twelid, Żwieġ jew Mewt (www.certifikati.gov.mt)
• Funerali & Żwieġ VAT Refund Forms (www.vat.gov.mt)

KUMMISSJONI NAZZJONALI PERSUNI B’DIŻABILITA` (KNPD)


• Applikazzjoni għall-Karta tal-Identita’ Speċjali
• Applikazzjoni għall-Blue Sticker
• Applikazzjoni għas-Servizz Għajnuniet Speċjali
• Applikazzjoni għal Eżenzjoni mit-Taxxa tar-Reġistrazzjoni fuq Karozza
• Applikazzjoni għall-Eżenzjoni mill-Ħlas tal-Liċenzja tat-Triq
(www.knpd.org)

HEALTH, ELDERLY AND COMMUNITY CARE


• Applikazzjoni għat-Telecare
• Applikazzjoni għaċ-Ċentru ta’ matul il-jum u Dikjarazzjoni ta’ Kunsens
• Forms for the provision of Handyman service for the elderly
• Applikazzjoni għal Roħs fuq il-Linja tat-Telefon
• Applikazzjoni għal Servizz ta’ Għajnuna fid-dar
• Applikazzjoni għal Servizz dwar l-Inkontinenza
• Applikazzjoni għad-Dħul fir-Residenzi għall-Anzjani
• Forms for Meals on Wheels
• Applikazzjoni għas-Servizz tan-Night Shelter
Forms for the registration in the Electoral register.
Change in address for Electoral register purposes.
Change in address and surname for ID Cards purpose.
KORPORAZZJONI TAX-XOGĦOL U TAĦRIĠ
• Applikazzjoni għal Bidu ta’ Impjieg għal min Jaħdem għal Rasu
• Applikazzjoni għal Bidu ta’ Impjieg għal Persuna Mpjegata
• Applikazzjoni għal Tmiem ta’ Impjieg
http://www.etc.gov.mt/site/page.aspx?pageid=2148

FORMOLI TAL-KORPORAZZJONI GĦAS-SERVIZZI TA’ L-ILMA


• Applikazzjoni għal Servizz ta' L-Ilma
• Dikjarazzjoni dwar post li ma jintużax
• Application for a Public Sewer Discharge Permit
• Direct Debit Mandate Form
• Avviż taż-Żjara tal-Meter Reader
• Talba għal Kont l-Aktar Riċenti
• Reġistrazzjoni ta' Bidla tal-Konsumatur
• Dikjarazzjoni għal Tibdil fin-Numru ta' Persuni
Downloadable forms from:
http://www.wsc.com.mt/(S(qsvm21n1hajcw0bsqcuawh55))/default.aspx?MDIS=100

ENEMALTA CORPORATION FORMS


• Application for New Electricity Service
• Application for the Alteration of Electricity Service
• Application for Removal of Supply
• Application of Gaiters/Switching/Deviation
• Application for the Change of Electricity Tariff
• Application for a Temporary Supply
• Application for Connecting a PV Unit to the Grid
• Application for Rebate on Solar Water Heater
• Application for the Connection of a Micro Wind Turbine to the Grid
• Application for Test/Replacement of Electricity Meter
Downloadable Electricity Services Application Forms from:
http://www.enemalta.com.mt/page.asp?p=992&l=1


TELEPHONE (GO) SERVICE APPLICATION FORMS


• New line applications
• Commercial Easyline
• web4me Application
• Change of Telephone number - Acceptance of Ownership
• Change of Telephone number - Release of Ownership
• Change of billing address
• Star services Barring and de-barring of telephone lines
• Request for ex-directory listing
• Transfer of Service
• Bill Itemisation
• Request for Works
• ISDN Application
• Leased Lines Application
• Freephone Service Application
• Shifting/ Deviation of Access Networks
Most services can be handled online through web4me, and are available online from:
http://www.go.com.mt/Default.aspx?ID=352

TRADE LICENSING FORMS


• Form A1 - Registration of a commercial activity
• Form A2 - Notification to register a commercial activity in a licensed commercial premises
• Form B - Change to the New System
• Form C - New Licence
• Form D - Change of Use
• Form E - Transfer and Cancellation
• Form F - Inheritance
• Form G - Reactivation
• Form H - Street Hawker
• Form I - Market Hawker
• Form J - Substitute Hawker
• Form K - Late Night Shopping
• Form L - Marketing Agent
• Form M - Car Boot
• Form N - Commercial Fairs
• Form O - Buskers
Downloadable application forms from:
http://www.licences.gov.mt/list_of_forms2.asp

AWTORITA' MARITTIMA TA' MALTA


• Application For a Licence To Operate A Water Sports Centre
• Application for a Nautical Licence
• Application for an Instructor Nautical Licence
• Application for the Transfer of a Mooring Permit
• Application to Register a Small Ship
• Mooring Permit Form
• Notice of Installation - Change of Engine/s
Downloadable application forms from:
http://www.licences.gov.mt/list_of_forms2.asp

AWTORITA' TAT-TURIZMU TA' MALTA


• Application for a Travel Operator
• Application for Catering Establishments
• Application for Changing of Licence Particulars
• Application for Holiday Premises
• Application for Holiday Premises (Domestic Tourist Licence)
• Application for Host Families
• Application for House on Long Lease Licence
• Application For the Placing of Tables and Chairs
• Guidance Notes for Application for Holiday Premises
• Guidance Notes for Applications for a House on Long Lease to Tourists
• Guidance Notes for Applications for a Licence of Holiday Premises for Domestic Tourists
• Guidance Notes for Applications for Catering Establishments
• Guidance Notes for Host Families Accomodation Standards
Downloadable application forms from:
http://www.licences.gov.mt/list_of_forms2.asp


MINISTER FOR URBAN DEVELOPMENT AND ROADS


• Application for a New Main Licence
• Application for a New Subsidiary (Extension of Main Licence)
• Application to Cancel an Existing Licence
• Application to Transfer a Licence to Another Person
• Application to Transfer a Licence to Another Person Because of Inheritance
• Applikazzjoni Biex Tmexxi Liċenzja Minn Sid Għal ieħor Minħabba f' Wirt
• Applikazzjoni Biex Tmexxi Liċenzja Minn Sid Għal ieħor
• Applikazzjoni Biex Tneħħi Liċenzja
• Applikazzjoni ghal Estenzjoni fuq il-Liċenzja
Downloadable application forms from:
http://www.licences.gov.mt/list_of_forms2.asp