Ħal Luqa

Membri tal-Kunsill

Print this page

Sindku: Is-Sur John Schembri
Viċi Sindku: Is-Srna Denise Cutajar
Kunsillieri: Is-Sur Kearon Bruno
                    Is-Sur Eric Camilleri
                 Is-Sur Victor Caruana
                Is-Sinjura Elaine Camilleri Schembri
                  Is-Sinjura Lucia Massa
Segretarju Eżekuttiv: Is-Sur Michael Portelli