Ħal Luqa

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ġbir ta’ Skart Goff
L-iskart goff jinġabar kull nhar ta’ Ħamis. Kull min jixtieq juża dan is-servizz għandu jċempel l-uffiċċju tal-Kunsill fuq 2166 5533 biex jirrapporta l-oġġetti li jkun irid jiddisponi minnhom. Dan is-servizz hu bla ħlas.

Ġbir ta’ Skart Domestiku
L-iskart domestiku jinġabar kull nhar ta' Tnejn, Tlieta, l-Erbgħa, il-Ġimgħa u s-Sibt mit-8.30a.m. sa nofsinhar. Fit-8.00 a.m. l-iskart irid ikun wara l-bieb.

Ġbir ta’ Skart Irriċiklat
L-iskart irriċiklat jinġabar kull nhar ta’ Ħamis fid-9a.m. Fit-8.00a.m. għandu jkun wara l-bieb.

Korsijiet offruti mill-Kunsill
Korsijiet ta’ l-IT
Taħriġ Edukattiv fl-Ingliz u fil-Malti għal adulti.
Skola Sajf għat-tfal bejn 4 u 7 snin.

Librerija
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa mit-8.30 a.m. sa l-4.00 p.m.
Is-Sibt mit-8.30 a.m. sa 12.00.

Servizzi Ohra
Ħlas ta’ Ċitazzjonijiet
Kerha
Permessi
Servizz ta’ Warden
Wi-Fi
Applikazzjonijiet: Passaport, Twelied, Mewt, Tieġ
Formoli: Dawl u ilma, EHIC, ETC, Servizzi ta’ l-Anzjani