Il-Marsa

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 19 ta' Marzu, 1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Carmel Aquilina(Kunsillier), Frank Zammit (Kunsillier), Oreste Sammut (Kunsillier), Francis Debono (Sindku), Fortunato Caruana (Viċi Sindku), Spiru Scerri (Kunsillier), Joseph Montebello (Kunsillier), Ralph Dougall (Segretarju Ezekuttiv), Charmaine Schembri (Clerk)
It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu, 1996

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Anthony Caruana (Viċi Sindku), Carmel Aquilina (Kunsillier), Frank Zammit (Kunsillier), Dr. Eddie Fenech Adami (Prim Ministru), Francis Debono (Sindku), Kevin Camilleri (Kunsillier), Emanuel Saliba (Kunsillier), Joseph Montebello (Kunsillier), Adrian Attard (Segretarju Eżekuttiv)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni  - 13 ta Marzu, 1999

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Christopher Spiteri (Viċi Sindku), Frank Zammit (Kunsillier), Francis Debono (Sindku), Margaret Debono (Kunsillier), Raymond Piscopo (Kunsillier), Anthony Caruana (Kunsillier), Dominic Spencer (Kunsillier), Adrian Attard (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu, 2002

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Joseph Cachia (Kunsillier), Anthony Buhagiar (Kunsillier), Dominic Spencer (Kunsillier), Christopher Spiteri (Viċi Sindku), Francis Debono (Sindku), Carmel Aquilina (Kunsillier), Raymond Bonnici (Kunsillier), Adrian Attard (Segretarju Eżekuttiv)Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Marzu, 2005

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Dominic Spencer (Viċi Sindku), Francis Debono (Sindku), Mary Rose Dalli (Kunsillier), Anthony Buhagiar (Kunsillier), David Pace (Kunsillier), Raymond Bonnici (Kunsillier), Adrian Attard (Segretarju Eżekuttiv)Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 2008

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Joe Grima (Kunsillier), Frank Zammit (Kunsillier), Christopher Spiteri (Viċi Sindku), Francis Debono (Sindku), Dominic Spencer (Kunsillier), Anthony Buhagiar (Kunsillier), Noel Scerri (Kunsillier), Adrian Attard (Segretarju Eżekuttiv)

Is-Seba'   Legislatura - Data ta' l-Elezzjoni  - 10 ta' Marzu 2012

photo7

Mix-Xellug għal-lemin:Joseph Grima (Kunsillier), Noel Scerri(Kunsillier), Josef Azzopardi (Viċi Sindku),Onor Dr Jose' Herrera (Segretarju Parlamentari Gvern Lokali u Kultura), Onor Dr Joseph Muscat (Prim Ministru) Francis Debono (Sindku),Adrian Attard (Segretarju Ezekuttiv), Joseph Cachia (Kunsillier), Anthony Buhagiar (Kunsillier), Dominic Spencer (Kunsillier)

 It-Tmien Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' April, 2015

photo8

It-Tmien Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Adrian Attard (Segretarju Ezekuttiv)Jean Paul Zammit (Kunsillier), Francis Debono (Sindku), Josef Azzopardi (Vici Sindku), Dominic Spencer (Kunsillier), Frank Zammit (Kunsillier)