L-Imdina (Città Notabile)

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 22.01.1994 ( 1994 - 1997 )

photo2
L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin : Gingell Norbert (Agent Segretarju), Attard George (Sindku), Manduca John (Kunsillier), Bugeja Roger(Kunsillier), Galea Testaferrata Mario (Kunsillier). ara r-ritratt


It-Tieni Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 08.03.1997 ( 1997 - 2000 )

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin : Attard George (Sindku), Galea Testaferrata Mario (Kunsillier), Attard Jane (Kunsillier), Bugeja Roger (Kunsillier), Cini Noel (Segretarju). ara r-ritratt


It-Tielet Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 11.03.2000 ( 2001 - 2003 )

photo3
It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin : Jensen Testaferrata Nicholas (Kunsillier), Sant Manduca Peter (Kunsillier), Attard Jane (Viċi Sindku), Galea Testaferrata Mario (Sindku), Tabone Francis (Kunsillier), Cini Noel (Segretarju). ara r-ritratt


Ir-Raba' Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 08.03.2003 ( 2003 - 2006 )

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin : Galea Testaferrata Mario (Viċi Sindku), Sant Manduca Peter (Sindku), Bugeja Roger (Kunsillier), Farrugia Etoile (Kunsillier), Tabone Francis (Kunsillier), Cini Noel (Segretarju Eżekuttiv). ara r-ritratt


Il-Ħames Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni -11.03.2006 ( 2006 - 2009)

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin : Galea Testaferrata Mario (Kunsillier), Attard Jane (Kunsillier), Azzopardi Frederick (Kunsillier), Tabone Francis (Viċi Sindku), Sant Manduca Peter (Sindku) Cini Noel (Segretarju Eżekuttiv). ara r-ritratt


Is-Sitt Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni -06.006.2009 ( 2009 - 2013)

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin : Cini Noel (Segretarju Eżekuttiv), Scerri Camilla (Kunsillier), Azzopardi Frederick (Kunsillier), Sant Manduca Peter (Sindku) Debono Joseph (Viċi Sindku), Attard Jane (Kunsillier). ara r-ritratt

Is-Seba Legislatura - Data  tal-elezzjoni 09 - Marzu 2013

Is-Seba Legislatura -Mix-xellug gjhal-lemin: Spiteri Paul (Segretarju Ezekuttiv), Sant Manduca Peter (Sindku), Azzopardi Fredrick (Kunsillier), Attard Jane (Kunsillier), Scerri Camille( Kunsillier) u Debono Joseh (Vici-Sindku) - ara  r-ritratt