L-Imdina (Città Notabile)

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ġbir ta' Skart Goff:

Nhar ta' Ħamis (fuq talba individwali)

Ġbir ta' Skart Domestiku:

Mit-Tnejn sas-Sibt bejn is-7.30am u d-9.00am

Ġbir ta' Skart Domestiku Separat:

Kull ħmistax-il ġurnata nhar ta'  Tlieta

Servizzi Oħra:

Ħlas ta' Ċitazzjonijiet tat-Traffiku

Ħlas ta' Kirjiet fuq propjeta' tal-Gvern

Ħlas u Ħruġ ta' Permessi Temporanji (one time)

Servizz ta'  Warden


Applikazzjonijiet :

Ċertifikati dwar Twelid, Żwieg u Mewt, Passaport

Formoli: Dawl u Ilma, ETC. Servizzi tal-Anzjani