L-Imdina (Città Notabile)

Knejjes

Print this page

Katidral Metropolita ta' Malta - Misraħ San Pawl
Knisja tal-Madonna tal-Karmnu - Triq Villegaignon
Kappella ta’ San Pietru - Triq l-Imħażen
Kappella ta’ Sant’ Agata - Piazzetta Maria Adeodata Pisani
Kappella ta’ San Nikola - Triq San Nikola
Kappella tal-Madonna tad-Dawl - Triq Villegaignon
Kappella tal-Monasteru ta’ San Pietru (Sorijiet Klawsura) - Triq Villegaignon