Il-Mellieħa

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Elezzjoni:  20 ta' Novembru 1993

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Sindku: Borg Joseph, Viċi Sindku: Cauchi Joseph, Kunsillieri: Borg Anna, Stellini Maria, Sultana Gaetano, Vassallo Nicholas, Vella Saviour


It-Tieni Leġislatura - Elezzjoni: 9 ta' Marzu 1996

photo2

It-Tieni Leġislatura - Sindku: Vella Saviour, Viċi Sindku: Stellini Maria, Kunsillieri: Borg Joseph, Cauchi Joseph, Galea Agnes, Muscat David, Vella Mario


It-Tielet Leġislatura - Elezzjoni:  13 ta' Marzu 1999

photo3

It-Tielet Leġislatura - Sindku: Borg Joseph, Viċi Sindku: Cutajar Robert, Kunsillieri: Azzopardi Joseph, Bartolo Emvin, Buttigieg John, Stellini Maria, Vella Marisa*


Ir-Raba` Leġislatura - Elezzjoni: 9 ta' Marzu 2002

photo4

Ir-Raba Leġislatura - Sindku: Buttigieg John, Viċi Sindku: Azzopardi Joseph, Kunsillieri: Borg Joseph, Cutajar Robert*, Pisani Elizabeth, Stellini Maria, Vassallo Nicholas


Il-Ħames Leġislatura - Elezzjoni: 12 ta' Marzu 2005

photo5

 

Il-Ħames Leġislatura - Sindku: Buttigieg John, Viċi Sindku: Azzopardi Joseph, Kunsillieri: Bartolo Emvin, Borg Joseph, Debono Jeremy, Grech Euchar, Stellini Maria
 


Is-Sitt Leġislatura - Elezzjoni: 8 ta' Marzu 2008

photo6

 

Is-Sitt Leġislatura - Sindku: Cutajar Robert, Viċi Sindku: Bartolo Emvin, Kunsillieri: Azzopardi Joseph, Bartolo Clayton, Buttigieg John, Cutajar Patrick, Fenech Hilary

Is-Seba' Leġislatura - Elezzjoni: 9 ta' Marzu 2013

photo7

Is-Seba' Leġislatura - Sindku: Buttigieg John, Viċi Sindku: Bartolo Clayton, Kunsillieri: Fenech Hilary, Bartolo Emvin, Cutajar Patrick, Brincat Stellini Annabelle, Vella Joseph Matthew, Vella Dario, Gauci Joseph


* Ms Marisa Vella rrizenjat mill-kariga taghha f`Lulju 2001 u minflokha gie elett is-Sur Joseph Bartolo.

* Is-Sur Robert Cutajar rrizenjat mill-kariga taghha f`Awissu 2002 u minfloku gie elett is-Sur Emvin Bartolo.