Il-Mellieħa

Aktar Postijiet ta' interess

Print this page

Mużewijiet

Il-Mużew tat-Tunnara fil-Batterija ta’ Westreme
Ix-Xelters tat-Tieni Gwerra Dinjija

Knejjes u Postijiet Reliġjużi

Knisja Parrokkjali tal-Mellieħa

Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa

L-Għar tal-Madonna

Il-Kappella Madonna tal-Fidwa f`Selmun

Il-Kappella tal-Madonna tal-Kunċizzjoni

Il-Knisja tal-Manikata

Bajjiet fil-lokalità tal-Mellieħa

Il-Bajja tal-Mellieħa

il-Bajja tal-Armier

il-Bajja tal-Armier iż-Żgħir

Ramla tat-Torri l-Abjad

Ramlet il-Qortin

Ir-Ramla tal-Mixquqa (Golden Bay)

Teatri

Teatru Grieg fi Gnien il-Qigħan
Is-Sala tal-Komunità fl-Iskola Primarja tal-Mellieħa

Ġonna u Postijiet ta` Rikreazzjoni

Playing field fi Triq l-Erwieħ (wara l-Knisja)

Playing field f`Misraħ tas-Salib

Ġnien Dun Anton Debono

Ġnien l-Għoljiet

Ġnien il-Qigħan

Ġnejnet l-Emigranti Melleħin

Ġnien il-Kenn Soċjali

Ġnien iż-Żerniq fil-Manikata

Ġnien Salib tal-Pellegrini
Belvedere Tas-Sur (biswit il-Knisja)
Belvedere ta’ Selmun

Belvedere fi Triq l-Għollieqa

Grawnd tal-Futbol bit-turf sintetiku

Torrijiet

It-Torri l-Aħmar

It-Torri l-Abjad

Il-Palazz ta` Selmun

Il-Palazz l-Aħmar

Oħrajn


Ir-Riserva Naturali tal-Għadira

Il-Park tal-Majjistral

Popeye Village