L-Imġarr

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

Elezzjonijiet

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 1994

photo1

L-ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Giovanni Gatt - Kunsillier, Victor Camilleri - Sindku, Edgar Sammut - Segretarju Eżekuttiv, Carmelo Galea - Kunsillier, Paul Vella - Viċi Sindku, Paul Bartolo - Kunsillier.It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 1997

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Francis Chircop, Victor Camilleri - Sindku, Giovanni Gatt - Kunsillier, Nikola Muscat - Kunsillier, Carmelo Galea - Kunsillier, Paul Vella - Viċi Sindku.


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 2000

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Giovanni Gatt - Viċi Sindku, Paul Vella - Sindku, Michael Farrugia - Kunsillier, David Battistino - Kunsillier, Lazzarus Grima - Kunsillier, Edgar Sammut - Segretarju Eżekuttiv.Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 2003

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - David Battistino - Kunsillier, Giovanni Gatt - Viċi Sindku, Paul Vella - Sindku, Michael Farrugia - Kunsillier, Carmen Gauci - Kunsillier, Christine Falzon - Segretarju EżekuttivIl-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 2006

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Agostino Ebejer - Kunsillier, David Battistino - Kunsillier, Victoria Sammut - Kunsillier, Giovanni Gatt - Viċi Sindku, Paul Vella - Sindku, Christine Falzon - Segretarju Ezekuttiv


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 2009

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Christine Lewis - Segretarju Eżekuttiv, Clayton Gauci - Kunsillier, Paul Vella - Sindku, Eman Vella - Viċi Sindku, Maria Said - Kunsillier, (assenti mir-ritratt: Giovanni Gatt - Kunsillier)

Seventh  Legislation - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2014

photo7

From left to right: Cyprian Dalli(Segretarju Eżekuttiv) Eman Vella (Viċi Sindku), Paul Vella (Sindku, Clayton Gauci (Kunsillier) Elizabeth Ebejer (Kunsillier, Mario Sammut (Kunsillier)