L-Imġarr

Dettalji kif tista' tikkomunika magħna

Print this page

Indirizz: 22, Triq Sir Harry Luke, Mġarr MGR 1501

Telefon: 21520011 / 27520011/ 21522131

Fax: 21522252

e-mail:

website: www.mgarr.lc.gov.mt

Hinijiet tal-Ufficcju

Tnejn, Erbgha u l-Gimgha

8:00am – 12:00pm u 13:00pm – 3.00pm

Tlieta u Hamis

8.00am - 12.00pm u 13.00pm - 4.45pm

Sibt

8.00am - 11.30am