Il-Mosta

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

Elezzjonijiet

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 19 ta Frar, 1994- Data tal-hatra tal-Gurament - 1 ta' Marzu 1994

L-ewwel leġislatura ritratt waqt ilhtra tal-gurament- Mix-xellug għal-lemin - Lawrence Bonnici, Raymond Cauchi, Joseph De Martino, Dr. Ethelbert Fenech Adami, Giovann De Martino, Paul Pace, Dr. Patrick Frendo, Jason Micallef, Philip Borg , Edwin Vassallo (Viċi Sindku), Nazzareno Vassallo (Sindku), George Muscat (Segretarju Ezekuttiv)

Kunsilliera Eletti Godda 

Eddie Calleja gie elett By Election wara rizenja tas Sur Philip Borg fis-26 ta' Novembru 1996

Marianne Mangion giet eletta By Election wara rizenja tas-Sur Edwin Vassallo fis-26 ta' Novembru 1996.


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 14 ta' Marzu, 1998 

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Joseph Vassallo (Segretarju Ezekuttiv), Lawrence Bonnici, Paul Pace, Albert Briffa, Joseph De MArtino (Sinkdu), Jason Micallef, Marianne Mangion (Viċi Sindku), Dr. Patrick Frendo, David Meilak, Chris Cuschieri, Stanley Mangion, Giovann Chetcuti.


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu, 2001

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Nadia Camilleri (Deputat Segretarju ), Joseph De Martino (Sindku), Jason Micallef, John Mary Camilleri, Joe Olivia, Josette Agius Decelis, Ivan Bartolo, Chirs Cuschieri, David Meilak iċi Sindku), Stanley Mangion, Josephine Camilleri (Deceased), Mario Sammut


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Ġunju, 2004

Ir-raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - David Meilak, Stanley Mangion, Paul Agius, Joe Vellla, Marthese Mifsud, John Mary Camilleri (Viċi Sindku), Aleander Balzan, Mario Sammut, Joseph De Martino (Sindku), Josette Agius Decelis, Alphonse Anastasi (Segretarju Ezekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu, 2007

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin- Nicola Fenech Adami, John Mary Camilleri, Chris Grech, Kirby Fenech, Paul Agius, Marthese Mifsud, Dr. Shirley Farrugia, Mario Sammut, Joseph De Martino, Josette Agius Decelis,(Viċi Sindku), Dr. Paul Chetcuti Caruana (Sindku), Alphonse Anastasi (Segretarju Ezekuttiv)

Sitt Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 3 ta' Marzu 2012

From left to right: From left to right - Philip Borg (Acting Executive Secretary),Meilak David,Cassar James,Sammut Mario,Abraham Bezzina, Farrugia Dr Shirley (Mayor), Muscat Alexander,De Martino Joseph, Tua Rachel Dr,Fenech Kirby,Cassar Keith, Mifsud Marthesetd>

Seba'  Legislatura- Data tal-Elezzjoni- 11 ta April 2015

Mix-xellug għal-lemin - Michael Mifsud (Agent Segretarju Ezekuttiv), Edwin Vassallo (Sindku), Ivan Bartolo (Vici-Sindku), Mark Micallef (Kunsillier), Dr. Rachel Tua (Kunsillier), Maria Pia Bonnici (Kunsillier) Dr. Angele Rapa (Kunsillier), Keith Cassar (Kunsillier),Joseph Gatt (Kunsillier),Gian Luca Busuttil (Kunsillier), James Cassar (Kunsillier), Alexander Muscat (Kunsillier),Dr. Karl Tanti (Kunsillier), Mario Sammut (Kunsillier) .