Il-Mosta

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ġbir ta Skart Goff (bl-appuntament)
Ir-residenti tal-Mosta huma mitluba jikkuntatjaw lil Kunsill Lokali tal-Mosta fuq in-numru tat-telefon 21416841 jew fuq email mosta.lc@gov.mt sabiex jagħmlu appuntament u jinġabar l-iskart goff.

Ġbir ta’ skart Imħallat (fil-borża SEWDA)
t-Tnejn, l-Erbgha,u l-Ħamis – mis-7.30 a.m. il-quddiem
Sibt mis-7.30a.m. il-quddiem

Ġbir ta’ skart Separat (fil-borża GRIŻA)
Tlieta - mill-10.00am il-quddiem
Ġimgħa – mill-10.00 a.m. il-quddiem

Kollezzjoni tal-Hgieg

Hgieg kull l-ewwel gimgha tax-xahar jingabar

Bring-in Sites
Għas-servizz tagħkom hemm Bring-in Sites kbar fi

Il-Mosta

 • Triq Tabib Chetcuti k/m Don Alvaro De Sande (Centru)
 • Triq Kartaginizi (Zona Santa Margerita)
 • Triq Mons Edgar Salamone (Zona Zokkrija)
 • Triq Inkurunazzjoni (Zona Zokkrija)
 • Triq Gio Maria Camilleri (Zona Zokkrija)

Avviżi fin-Notice Boards

Hemm 7 noticeboards li qegħdin

 • Fiċ-Ċentru Ċiviku (waħda fil-lift u l-oħra isfel ħdejn il-lift)
 • Fi Pjazza Rotunda
 • Żona ta' Santa Margherita (Triq id-Dura km Triq l-Għaddajjar)
 • Vjal Indipendenza k/m Triq Gużeppi Callus
 • Żona Blata l-Għolja (Triq l-Għonnella)
 • Żona taż-Żokrija ( Triq Rużar Briffa)

Servizzi Oħra

Ħlasijiet ta' Kontravvenzjonijiet (LES)
Jitħallsu il-Kunsill bejn it-8.00 a.m. – 12.00 . B’cash u biċ-ċekk. Jekk ser tħallas bi ċekk irrid jiġi pagabbli fejn tkun ingħatat iċ-ċitazzjoni .

Il-pagament ta’ kontravvenzjoni jista’ jitħallas permezz ta’ l’internet b’din il-proċedura:
1. Idħol fis-sit www.les.gov.mt.
2. Għafas fuq “Contravention-Contravention Information”.
3. Daħħal in-numru tal-kontravvenzjoni tiegħek (jekk il-kontravenzjoni tkun tal-pulizija trid iddaħħal in-numru tar-reġistrazzjoni tal-vettura tiegħek ukoll).
4. Għafas fuq “Search Now”.
5. Għafas fuq “Pay Now”.
6. Daħħal id-dettalji tal-credit card għall-pagament.
Jekk id-dettalji jingħarfu mis-sistema u l-card tiġi aċċettata, għandha titla notifika li l-kontravvenzjoni tħallset

Ħlasijiet tal-Kera tal-Postijiet tal-Gvern
Jitħallsu il-Kunsill mit-8.00 a.m. – 12.00.
B’cash jew ċekk pagabbli lill Kummissarju tal-Artijiet.

Permessi:

Applikazzjoni għal Użu ta' Skip/ Bin on Wheels - 1.16 Euro il-gurnata
Permess isir il-Kunsill .

Applikazzjoni għal Depositu jew użu ta' Krejn jew Makkinarju - 10.00 Euro il-gurnata

Il-ħinijiet huma mit-8.00 a.m. sat-2.45 p.m.

Applikazzjoni għal Tqegħid ta' Mwejjed u Siġġijiet
Applikazzjoni għal Tqegħid ta' Kiddie Machines u Magni tal-Bejgħ Awtomatiċi Applikazzjoni għal Twaqqif ta' xi Posta jew Kiosk
Applikazzjoni għal Divertiment Pubbliku jew Attivita' simili oħra

Formoli t'Applikazzjoni oħra

Passaporti,
Twelid, Mewt, Żwieġ,
Ilma u Elettriku WSC, Enemalta,
Telephone (Go),
European Health Insurance Card EHIC,
Servizzi għall-Anzjani, Kunsill Nazzjonali Persuni b'Diżabilita', Parkeġġ riservat,
Trade Licensing Forms.
Servizz ta Wi-Fi

Ħinijiet taċ-Ċentru ta’ Matul il-Jum (Triq il-Kurat Schembri, il-Mosta)
Tel: 21418197
Mit-Tnejn sal-Ġimgħa
Mit-8.30 a.m. sal-4.30 p.m.

Librerija Reġjonali Dun Karm Schembri
Tel: 21437066

Ħinijiet tax-Xitwa
Tnejn sal-Ġimgħa 08.30 a.m. san-12.30 u mis-13.30p.m. sal-17.00 p.m.
Sibt mit-08.15a.m. sas-13.15 p.m.

Ħinjiet tas-Sajf
Tnejn sas-Sibt mit-08.15a.m. sas-13.15 p.m.

Story Telling (isfel ħdejn ic-centru civiku)
Kull nhar tat-Tnejn bejn 9.30 a.m. sal 10.30 a.m.
Etajiet bejn 4 u 10 snin .

Story Telling jingħata kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti.

Il-Mosta Youth Empowerment Centre ( Triq il-Kurat Schembri, il-Mosta, MST 1175 )

Tel : 21417183
email: mostayouth@gmail.com


1. Il-Mosta Youth Empowerment Centre joffri varjeta ta attivitajiet għal adoloxxenti u żgħażagħ minn kull eta differenti.

Għal dawk li twieldu bejn 2001 or 2002 laqgħat isiru kull nhar ta' Gimgħa bejn is-6 u 7.30 ta filgħaxija.

Għal dawk li twieldu bejn 2003 jew 2004 laqgħat isiru kull nhar ta Tlieta bejn is-6 u 7.30 ta filgħaxija.

Għal dawk li twieldu bejn 1998 jew aktar kmieni  laqgħat isiru kull nhar ta Erbgħa mit-8.15 il-quddiem.

Il-Youth Worker tkun disponibbli għal ġenituri /adoloxxenti u żgħazagħ kull nhar ta Erbgħa bejn 5.30 u 8 ta filgħaxija u kull nhar ta Sibt bejn 9.30 a.m. u nofsinhar.

Ghal aktar informazzjoni tista tidhol f'din il link


https://www.facebook.com/MostaYouthEmpowermentCentre/