L-Imsida

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 16 ta' April 1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Anthony Cacciatolo (Segretarju Eżekuttiv), Is-Sur Joseph Demarco (Kunsillier u Viċi Sindku mill-996), Is-Sur Joseph M Cassar Naudi (1994 Sindku) (1995 Viċi Sindku), Is-Sur Emanuel Abela (1994 Viċi Sindku) (1995 Sindku), Is-Sra Fiona Cassar (Kunsillier), Is-Sur Alex Manfre (Kunsillier), Is-Sur Charles Demicoli (Kunsillier), Is-Sur Mark F Vella (Kunsillier)


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 1997

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Lino Bartolo (Segretarju Eżekuttiv), Dr Carmel Grima (Sindku), Is-Sur Kenneh De Martino (Kunsillier), Is-Sur Reuben Sciberras (Viċi Sindku), Is-Sra Romina Lireri (Kunsillier), Is-Sra Eva Galea (Kunsillier), Is-Sur Joseph M Cassar Naudi (Kunsillier), Is-Sur Joseph Friggieri (Kunsillier)


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu 2000

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Emanuel Abela (Kunsillier), Is-Sur Joseph Falzon (Kunsillier), Dr Carmelo Grima (Sindku), Is-Sra Margaret Baldacchino Cefai (Kunsillier), Is-Sur Simon Aquilina (Kunsillier), Is-Sur Joe Bartolo (ViċiSindku), Is-Sur Reuben Sciberras (Kunsillier), Is-Sur Lino Bartolo (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2003

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Simon Aquilina (Kunsillier), Is-Sur Maurice Agius (Viċi Sindku), Is-Sra Margaret Baldacchino Cefai (Kunsillier), Dr Carmelo Grima (Sindku), Is-Sur Emanuel Abela (Kunsillier), Is-Sra Maryanne Cuomo (Kunsillier), Is-Sur Joe Bartolo (Kunsillier), Is-Sur Paul Mifsud (Segretarju Eżekuttiv).


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu 2006

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Maurice Agius (Kunsillier), Is-Sur Emanuel Brincat (Kunsillier), Is-Sur Joseph Demarco (Kunsillier), Is-Sra Liliana Risiott (Kunsillier), Is-Sur Emanuel Abela (Viċi Sindku), Dr Carmelo Grima (Kunsillier), Dr Alexander Sciberras (Sindku), Is-Sra Joanna Mifsud (Segretarju Eżekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju 2009

photo5

Is-Sitt Leġislatura  - Mix-Xellug għal-lemin: Is-Sur Matthew Dimech (Segretarju Eżekuttiv), Is-Sur Emanuel Brincat (Kunsillier), Dr Carmelo Grima (Kunsillier), Is-Sra Margaret Baldacchino Cefai (Viċi Sindku), Is-Sur Clifton Grima (Sindku), Is-Sur Emanuel Abela (Councillo), Is-Sur Charles Selvaggi (Kunsillier), Is-Sur Matthew Agius (Kunsillier).