L-Imsida

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali l-Imsida

  • Gbir ta' Skart Goff

Kull nhar ta' Hamis u Sibt

  • Gbir ta' Skart Domestiku (Borza Sewda)

Kull nhar ta' Tnejn, Erbgha, Hamis u Sibt

  • Gbir ta' Skart Reciklat

Kull nhar ta' Tlieta u Gimgha

  • Ftuh ta' Librerija Pubblika

Kull nhar ta' Tlieta, Erbgha u Gimgha bejn 5pm - 7pm

  • Ftuh ta' Centru Civiku ghall-Anzjani

Kull nhar ta' Erbgha u Gimgha bejn 9am - 1pm

  • Korsijiet organizzati

Korsijiet tal-Kompjuter