L-Imtarfa

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

Elezzjonijiet

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni -11.03.2000

phto1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin – Rita Briffa (Kunsillier u wara eletta Viċi Sindku fl-4 ta’ April 2002), Josephine Abela (Sindku), Joseph Micallef (Kunsillier), Tanya Fava (Kunsillier imbagħad eletta Viċi Sindki Fil-31 ta’ Marzu 2003), Lino Busuttil (Kunsillier), Mario Tabone (Segretarju Eżekuttiv).


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni 8.3.2003

phto2

IT-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: John Camilleri (Viċi Sindku), Josephine Abela (Sindku), Salvu Abela (Kunsillier), Godfrey Muscat (Kunsillier), John Said (Kunsillier), Emanuel Farrugia (Segretarju Eżekuttiv).


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni 11.3.2006

phto3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: David Galea (Kunsillier), Anthony Mifsud (Kunsillier), Joseph Vassallo (Kunsillier), Antoine Vella (Viċi Sindku), Josephine Abela (Sindku), Mallison Bugeja (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni 24.05.2008

phto4

Ir-Raba' Mix-Xellug għal-lemin Helen Maria Bugeja (Kunsillier), Simon Paul Fenech (Viċi Sindku), Anton Mifsud (Sindku), Il-Prim Ministru, Anatole Scerri Diacono (Kunsillier), Bernard Borg (Kunsillier), Paul Gatt (Aġent Segretarju Eżekuttiv)


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 06.06.2009

phto5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin Helen Maria Bugeja (Kunsillier), Simon Paul Fenech (Viċi Sindku), Anton Mifsud (Sindku), Antoine Vella (Kunsillier), Paul Gatt (Aġent Segretarju Eżekuttiv). Ma kienx preżenti dak in-nhar tar-ritratti l-Kunsillier Anatole Scerri Diacono.

Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta’ Marzu 2013

ritratt6

Mix-Xellug għal-lemin: Josette Micallef (Segretarju Eżekuttiv), Antione Vella (Viċi Sindku), Simon Paul Fenech (Kunsillier),  Daniel John Attard  (Sindku), Anton Mifsud  (Kunsillier), Twanny Bugeja (Kunsillier)