L-Imtarfa

L-Istorja tal-Lokalita'

Print this page

L-isem ‘Mtarfa’ deher għall-ewwel darba f’dokument notarili min-nutar Sqalli noto Bartolo De Guasto. Mtarta tfisser fit-tarf. Għal bosta snin baqgħet art fertili bejn Wied Qlejja u Wied Busbies. Mtarfa ġiet modernizzata matul ir-renju tal-Ingliżi f’Malta. Matul l-1890 inbnew kwartieri militari u aktar tard inbena wkoll sptar militari.