Marsaxlokk

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 14.05.1994 ( 1994 - 1998 )

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin : Curmi Alfred (Segretarju Eżekuttiv), Pomroy William (Kunsillier), Dr Sciriha Paul (Sindku), Grech Joseph (Viċi Sindku), Bugeja Carmelo (Kunsillier), Gravina Joseph (Kunsillier). ara r-ritratt


It-Tieni Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 14.03.1998 (1998 - 2001)

photo 2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin : Restall John ( Segretarju Eżekuttiv), Bugeja Carmelo (Sindku), Grech Joseph (Viċi Sindku), Onor Portelli Freddie, Dr. Farrugia Richard (Kunsillier), Pomroy William (Kunsillier), Schiavone Herman (Kunsillier). ara r-ritratt


It-Tielet Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 10.03.2001 (2001 - 2004)

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Restall John (Segretarju Eżekuttiv), Bugeja Carmelo (Sindku), Perit Micallef Edric (Viċi Sindku), Pomroy William (Kunsillier), Cassar Remigio ( Kunsillier), Caruana Stephen (Kunsillier)


Ir-Raba' Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 12.06.2004 ( 2004 - 2007 )

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin : Caruana Stephen (Kunsillier), Cassar Remigio (Viċi Sindku), Pomroy William (Kunsillier), Perit Micallef Edric (Sindku), Restall John (Segretarju Eżekuttiv), Bugeja Carmelo (Kunsillier – mhux preżenti fir-ritratt). ara r-ritratt


Il-Ħames Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni -10.03.2007 ( 2007 - 2012)

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin : Pomroy William (Kunsillier), Cassar Remigio (Kunsillier), Grech Steve (Kunsillier), Perit Micallef Edric (Viċi Sindku), Caruana Stephen (Sindku), Restall John (Segretarju Eżekuttiv). ara r-ritratt

Is-Sitt Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2012

photo6

Mix-xellug ghal-lemin: Duncan Hall (Segretarju Ezekuttiv), Steven Grech (Kunsillier), Av Angelo Micallef (Kunsillier), Perit Edric Micallef (Sindku), Carmelo Bugeja (Vici-Sindku), Stephen Caruana (Kunsillier)

Is-Seba' Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' April 2015

photo7.1

Mix-xellug ghal-lemin: Daniel Zerafa (Kunsillier), Stephen Caruana (Kunsillier), Horace Gauci (Sindku),  Duncan Hall  (Segretarju Ezekuttiv), Steven Grech (Vici Sindku), Janice Chetcuti (Kunsilliera)