Marsaxlokk

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Servizz ta’ berġa
Din tinsab fl-għassa ta’ Marsaxlokk u tiftaħ nhar ta’ Tlieta u l-Erbgħa fil-11.30am sa s-12.45pm u l-Gimgha mis-7.30pm sad-9.00pm

Ġbir ta’ skart goff
Dan isir kull nhar ta’ Tnejn fil-għodu. Kull min ikun irid juża dan is-servizz kull ma jrid hu li jċempel l-uffiċċju tal-Kunsill jew jirrikorri personalment l-uffiċċju.

Ġbir ta’ skart
Gbir tal-Borza s-Sewda : Kull nhar ta' Erbgha u s-Sibt mas-7.00 ta' filghodu

Gbir tal-Iskart Organiku : Kull nhar ta' Tnejn, Erbgha u l-Gimgha mas-7.00 ta' filghodu

Ġbir ta’ skart irriċiklat
Gbir tal-Borza l-Griza : Kull nhar ta' Tlieta u l-Gimgha mas-7.00 ta' filghodu

Gbir tal-hgieg

Gbir tal-hgieg mid-djar isir darbtejn fix-xahar (il-Gimgha). Kull l-ewwel u t-tielet Gimgha ta' kull xahar

Korsijiet offruti mill-kunsill
Korsijiet tal-Kompjuter

Librerija

Mill-1 ta’ ġunju sa 30 ta’ Settembru
It-Tnejn 05.00pm – 07.00pm
L-Erbgħa 05.00pm – 07.00pm
Il-Ħamis 08.00am – 10.00am
Il-Ġimgħa 08.00am – 10.00am 05.00pm – 07.00pm
Is-Sibt 08.00am – 10.00am

Mill-1 ta’ Ottubru sa 31 ta’ Mejju
It-Tnejn 01.00pm – 03.00pm
L-Erbgħa 01.00pm – 03.00pm
Il-Ħamis 08.00pm – 10.00pm
Il-Ġimgħa 01.00pm – 03.00pm 05.00pm – 07.00pm
Is-Sibt 08.00am – 10.00am


Servizzi oħra

Ħlasijiet ta’ :
- Citazzjonijiet
- Kera ta’ l-Art tal-Gvern
- Liċenzji tal-Kummerc (ħwienet, bejjiegħa tal-monti etc)

Ħruġ ta’ diversi permessi

Jinkisbu wkoll diversi formuli ta’ bosta entitajiet

Servizz ta’ internet surfing

Isiru wkoll sezzjonijiet ta’ Story Telling u Reading Sessions għat-tfal

Tingħata t-tilqima kontra l-Influwenza lill-anzjani

Ġbir ta’ batteriji domestiċi użati

Isiru ħarġiet Kulturali