In-Nadur

Minuti tas-Sotto Kumitati

Print this page

Minuti tal-Laqgħat: Sotto Kumitat tal-Organizzazzjoni t'Attivitajiet fin-Nadur

Laqgha Nru 16 l-Erbgha 13 t'Awwissu 2014

Laqgha Nru 15 Il-Hamis 29 ta' Mejju 2014

Laqgha Nru 14 Il-Hamis 10 ta' April 2014

Laqgha Nru 13 It-Tlieta 7 ta' Jannar 2014

Laqgħa Nru9 It-Tlieta 4 ta' April 2013

Laqgħa Nru 8 It-Tlieta 15 ta' Jannar 2013

Laqgħa Nru 7 It-Tlieta 4 ta' Dicembru 2013

Laqgħa Nru. 06: It-Tnejn16 t' Ottubru 2012

Laqgħa Nru. 05: Il Ħamis 25 ta' Settembru 2012

Laqgħa Nru. 04: Il Ħamis 9 t' Awwissu 2012

Laqgħa Nru. 02: It Tlieta 11 ta' Ġunjul 2012

Laqgħa Nru. 02: It-Tlieta 16 ta' Mejju 2012

Laqgħa Nru. 01: It Tlieta 17 t' April 2012


Minuti tas-Sotto Kumitat Ġemellaġġi u relazzjonijiet u kuntatti barra minn Malta

Laqgħa Nru 01: Il-Ħamis 10 ta' Mejju 2012


Laqgħa Nru. 33: it-Tnejn 4 ta' Jannar 2012

Laqgħa Nru. 32: Erbgħa 9 t' Ottubru 2011

Laqgħa Nru. 31: L-Ħamis 6 t' Ottubru 2011

Laqgħa Nru. 30: L-Ħamis 5 ta' Mejju 2011

Laqgħa Nru. 29: L-Ħamis 17 ta' Marzu 2011

Laqgħa Nru. 28: L-Erbgħa 16  ta' Frar 2011

Laqgħa Nru. 27: L-Ħamis 13 ta' Jannar 2011

Laqgħa Nru. 26: L-Ħamis 13 ta' Jannar 2011

Laqgħa Nru. 25: it-Tnejn 25  t' Ottubru 2010

Laqgħa Nru. 24: L-Erbgħa 6 t' Ottubru 2010

Laqgħa Nru. 23: L-Erbgħa 28 t' April 2010

Laqgħa Christmas Market'10: L-Erbgha 22 ta' Settembru 2010

Laqgħa Nru. 22: It-Tlieta 2 ta' Marzu 2010

Laqgħa Nru. 21: Il-Ħamis  4 ta' Frar, 2010

Laqgħa Nru. 20: It-Tlieta 19 ta' Jannar 2010

Laqgħa Nru. 19: It-Tlieta 12 ta'Jannar 2010

Laqgħa Nru. 18: It-Tlieta 27 t' Ottubru 2009

Laqgħa Nru. 17: It-Tlieta 20 t' Ottubru 2009

Laqgħa Nru. 16: It-Tlieta 29 ta' Settembru 2009

Laqgħa Nru. 15: It-Tlieta 29 ta' Lulju 2009

Laqgħa Nru. 14: It-Tlieta 9 ta' Gunju 2009

Laqgħa Nru. 13: Il-Ħamis 9 ta' Mejju 2009

Laqgħa Nru. 12: Il-Gimgħa 20 ta' Marzu 2009

Laqgħa Nru. 11: Il-Gimgħa 28 ta' Jannar 2009

Laqgħa Nru. 10 : Il-Gimgħa 9 ta' Jannar 2009

Laqgħa Nru. 9 : Il-Ħamis 23 t' Ottubru 2008

Laqgħa Nru. 8 : It-Tnejn 20 t' Ottubru 2008

Laqgħa Nru. 7 : Il-Gimgħa 10 t' Ottubru 2008

Laqgħa Nru. 6 : Il-Ħamis 2 t' Ottubru 2008

Laqgħa Nru. 5: It-Tnejn 4 t' Awwissu 2008

Laqgħa Nru. 4: L-Ħamis 7 ta' Lulju 2008

Laqgħa Nru. 3 : Il-Gimgħa 13 ta' Gunju 2008

Laqgħa Nru. 2 : L-Erbgħa 28 ta' Mejju 2008

Laqgħa Nru. 1: It-Tlieta 13 ta' Mejju 2008