In-Nadur

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 20 ta' Novembru 1993

phto1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin - Is-Sur Carmel Grima (Segretarju Eżekuttiv), Is-Sur Andrew Muscat (Kunsillier),  Dr Chris Said (Kunsillier), Is-Sur Paul Portelli (Kunsillier), Is-Sur Joe Tabone (Sindku), Is-Sur Joe Zerafa (Kunsillier)


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu 1996 

phto2

It-Tieni Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin - Is-Sur Carmel Grima (Segretarju Eżekuttiv), Is-Sur Joe Zerafa (Kunsillier), Is-Sur Joe Tabone (Kunsillier), Is-Sur Francis Sammut (Kunsillier), Is-Sur Eucharist Camilleri (Sindku), Is-Sur Andrew Muscat (Kunsillier).  Matul din il-leġislatura s-Sur Joe Tabone miet u tela' Dr Chris Said floku.


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni -13 ta' Marzu 1999

phto3

It-Tielet Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin - Is-Sur Andrew Muscat (Viċi Sindku), Is-Sna Miriam Portelli (Kunsillier), Is-Sur Carmel Mifsud (Kunsillier), Is-Sur Eucharist Camilleri (Kunsillier), Dr Chris Said (Sindku), Is-Sna Rita Mifsud Attard (Segretarju Eżekuttiv)


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu 2002

phto4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin - Is-Sur Ruben Curmi (Kunsillier), Is-Sur Francis Sammut (Kunsillier), Is-Sur Carmel Mifsud (Kunsillier), Is-Sna Miriam Portelli (Viċi Sindku), Dr Chris Said (Sindku), Is-Sna Rita Mifsud Attard (Segretarju Eżekuttiv). Matul din il-leġislatura miet is-Sur Francis Sammut u tela' s-Sur Joe Zerafa floku.


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Marzu 2005

phto5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin - Is-Sur Andrew Muscat (Kunsillier), Is-Sna Miriam Portelli (Viċi Sindku), Is-Sur Jonathan Buttigieg (Kunsillier), Is-Sra Maria Natoli (Kunsillier), Dr Chris Said (Sindku), Is-Sna Rita Mifsud Attard (Segretarju Eżekuttiv)


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu 2008

phto6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin - Is-Sna Miriam Portelli (Sindku), Is-Sra Maria Natoli (Kunsillier), Is-Sur Charles Said (Viċi Sindku), Is-Sur Jonathan Buttigieg (Kunsillier), Dr Rita Mifsud (Kunsillier), Is-Sna Rita Mifsud Attard (Segretarju Eżekuttiv)Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2012

phto7

Is-Seba' Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin - Is-Sna Rita Mifsud Attard (Segretarju Eżekuttiv); Is-Sna Miriam Portelli (Kunsillier); Is-Sur Eucharist Camilleri (Viċi Sindku); Is-Sur Charles Said (Sindku); Is-Sna Josianne Cutajar (Kunsillier); Is-Sna Maria Natoli (Kunsillier)

It-Tmien Legislatura - Data ta' l-Elezzjoni - Marzu 2015
mediacenter/Images/1__DSC4166.jpg

Is-Tmien  Leġislatura - Mix-Xellug għal-lemin - (Segretarju Eżekuttiv); (Kunsillier); (Viċi Sindku);  (Sindku);  (Kunsillier);  (Kunsillier)