In-Nadur

Sotto Kumitati

Print this page

Sotto Kumitat Organizzativ

Dan is-sotto kumitat jgħin sabiex il-Kunsill jtella diversi attivitajiet kulturali matul is-sena.  Fost dawn l-attivitajiet hemm:

Wine Festival

Attivitajiet ta' Jum il-Kunsill 

Christmas Market

Karnival Organizzat

Attivitajiet ta' l-Imnarja - Wirja Agrarja, Xalatta, Jum it-Tfal

President Is-Sra Miriam Portelli

Membri:  Charles Said, Maria Natoli, Jonathan Buttigieg, Dr. Rita Mifsud, Peter Paul Buttigieg, Ines Buttigieg, Eucharist Camilleri, Saviour Portelli, Antonia Portelli, James Buttigieg, Peter Mifsud, Maria Galea, Raymond Vella, Joseph Camilleri, Charlie Xuereb, Marlene Muscat

Segretarju:  Rita Mifsud Attard