In-Nadur

Membri tal-Kunsill

Print this page

Sindku: Mrs Charles Frank Said
Viċi Sindku: Mr Eucharist Camilleri
Kunsillier: Dr Rita Mifsud LLd
Ms Josianne Cutajar
Ms Maria Natoli
Aġent Segretarju Eżekuttiv: Mr Joseph Azzopardi

Is-Sur Charles Frank Said

Responsabbli għall-Ambjent (ġonna, toroq, bajjiet, żoni rurali u urbani) u kultura

Is-Sur Eucharist Camilleri

Responsabbli għall-Sports u proġetti

Dr Rita Mifsud LLd

Responsabbli għall-Ħidma Soċjali u Żgħażagħ

Is-Sna. Josianne Cutajar

Responsabbli miż-Edukazzjoni u tapping of EU funds

Is-Sna. Maria Natoli

Responsabbli għall-Ġemelaġġi, Relazzjonijiet u Kuntatti mal-Barranin