In-Nadur

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ġbir ta' Skart Goff

Isir darba fil-ġimgħa. Dak li jkun irid japplika mal-Kunsill Lokali

Korsijiet offruti mill-Kunsill

Isiru diversi Korsijiet matul is-sena u speċjalment fis-sajf.

Librerija

Is-Sibt 9:00a.m. - 11:00a.m.

L-Erbgħa 2:00p.m. - 4:00p.m.

Il-Ġimgħa 2:00p.m. - 4.00p.m.

Ġbir ta' Skart Domestiku

Kull jum barra l-Ħadd.  Dak li jkun għandu joħroġ l-iskart wara s-1:00p.m.

Ġbir ta' Skar Riċiklabbli

It-Tnejn.  Dak li jkun għandu joħroġ l-iskart wara s-7.00a.m.

Servizzi Oħra

Ħlasijiet ta' kontravvenzjonijiet

Ħlas ta' Kera tal-postijiet tal-Gvern

Permessi

Servizz ta' Gwardjani Lokali

Servizz ta' l-Internet

Applikazzjonijet

Passport, Twelied, Mewt, Żwieġ

Formoli

Dawl u Ilma, EHIC, ETC, Servizzi għall-Adulti