In-Naxxar

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

Elezzjonijiet

Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu, 2013

photo1

Is-Seba' Leġislatura - Mix-Xellug: Paul Gatt (Segretarju Eżekuttiv), Pierre Sciberras,
Alexander Agius, Clinton Sammut, Clifford Galea, Maria Deguara, Anne Marie Muscat Fenech
Adami, Noel Gatt, Pauline Miceli, Louis Bonnici


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 6 ta' Ġunju, 2009

photo1

Is-Sitt Leġislatura - Mix-Xellug: Paul Gatt (Segretarju Eżekuttiv), Mario Brincat, Victor Agius,
Anne Marie Muscat Fenech Adami, Clifford Galea, Maria Deguara, Pierre Sciberras, David Bonello,
Pauline Miceli, Clinton Sammut.

Fl-2009 miet Victor Agius, u fl-2010 tela' minfloku Noel Gatt. Fl-2012 irriżenja David Bonello u f'dik l-istess sena telgħet minfloku Maryanne Cuomo.


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu, 2006

photo1

Il-Ħames Leġislatura - Mix-Xellug: Joseph Catania, Anthony Grech, Joe Grech, Noel Gatt, Salvu
Sciberras, Speranza Xuereb, Pauline Miceli, Victor Agius, Maria Deguara, Paul Gatt (Segretarju Eżekuttiv).


Ir-Raba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 2003

photo1

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-Xellug: Victor Agius, Joseph Catania, Salvu Sciberras, Speranza
Xuereb, Maria Deguara, Joe Grech, Anthony Abela, Noel Gatt, Alexander Farrugia, Paul Gatt (Segretarju Eżekuttiv).


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 ta' Marzu, 2000

photo1

It-Tielet Leġislatura - Mix-Xellug: Joe Grech, Roger Strickland Jr., Angelito Sciberras, Maria
Deguara, Victor Agius, Noel Gatt, Anthony Abela, Speranza Xuereb, Carmen Magri, Paul Gatt (Segretarju Eżekuttiv).


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu, 1997

photo1

It-Tieni Leġislatura - Mix-Xellug: George Muscat, Cecilia Attard Pirotta, Michael Zammit
Tabona, Angelo Xuereb, Victor Chetcuti, Rebecca Zammit Tabona, Angelito Sciberras.


L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 22 ta' Jannar, 1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-Xellug: Louis Bonnici, Angelo Xuereb, Paul Catania, Mary Mangion,
Carmel Mifsud, Michael Zammit Tabona, Victor Agius