In-Naxxar

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Ġbir ta' Skart Goff

Tel: 21417224 / 21416341 biex jitlob dan is-servizz. Servizz kull nhar ta' Ġimgħa.

Ġbir ta' skart domestiku imħallat 

It-Tnejn, l-Erbgħa, il-Ġimgħa u s-Sibt biss

Ġbir ta' skart domestiku sseparat

Nhar ta' Tlieta u Ħamis .

Taħriġ u Korsijiet

Kompjuter
Keep-Fit
Yoga
Krafts
Taħdidiet

Il ħinijiet tal-ftuħ tal-librerija huma kif ġej:

It-Tnejn (Ottubru - Ġunju): 2:30pm - 5:00pm
(Lulju - Settembru): 8:30pm - 12:00pm
L-Erbgħa: 8:30am - 12:00pm
Is-Sibt: 8:30am - 12:00pm