Ħal Lija

Minuti

Print this page

Minuti - Laqgħat tal-Kunsill

Biex issegwi l-laqgha Live aghfas fuq dawn il-links >> Cam 1 Cam 2

Is-Sebgha  Legislatura

2017

Laqgha Nru.63 li saret nhar l-Erbgha 26 ta' Lulju 2017 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.62 li saret nhar il-Hamis 22 ta' Gunju 2017 - Lista ta' Pagamenti   Petty Cash Jun'17

Laqgha Nru.61 li saret nhar il-Hamis 25 ta' Mejju 2017 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.60 li saret nhar il-Hamis 27 t'April 2017 - Lista ta' Pagamenti - Petty Cash April'17

Laqgha Nru.59 li saret nhar it-Tlieta 11 t'April 2017

Laqgha Nru. 58 li saret nhar il-Hamis 16 ta' Marzu 2017 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 57 li saret nhar il-Hamis 16 ta' Frar 2017 - Lista ta' Pagamenti - Petty Cash February'17

Laqgha Nru. 56 li saret nhar il-Gimgha 20 ta' Jannar 2017 - Lista ta' Pagamenti

2016

Laqgha Nru.55 li saret nhar it-Tlieta 20 ta' Dicembru 2016 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 54 li saret nhar it-Tlieta 22 ta' Novembru 2016 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 53 li saret nhar it-Tlieta 18 ta' Ottubru 2016 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 52 li saret nhar il-Hamis 15 ta' Settembru 2016 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 51 urgenti li saret nhar it-Tlieta 30 ta' Awissu 2016 

Laqgha Nru.50 li saret nhar il-Hamis 11 t'Awwissu 2016 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 49 li saret nhar il-Hamis 14 ta' Lulju 2016 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 48 li saret nhar it-Tlieta 14 ta' Gunju 2016 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 47 li saret nhar il-Hamis 12 ta' Mejju 2016 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 46 li saret nhar il-Hamis 21 ta' April 2016 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.45 li saret nhar il-Hamis 17 ta' Marzu 2016 - Lista ta' Pagamenti 

Laqgha Nru.44 li saret nhar it-Tlieta 08 ta' Marzu 2016

Laqgha Nru.43 li saret nhar it-Tlieta 16 ta' Frar 2016 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.42 li saret nhar it-Tlieta 19 ta' Jannar 2016 - Lista ta' Pagamenti

2015

Laqgha Nru.41 li saret nhar il-Hamis 17 ta' Dicembru 2015 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.40 li saret nhar il-Hamis 12 ta' Novembru 2015 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.39 li saret nhar il-Hamis 29 t'Ottubru 2015 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.38 li saret nhar l-Erbgha 23 ta' Settembru 2015 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.37 li saret nhar l-Erbgha 19 t'Awwissu 2015 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.36 li saret nhar il-Hamis 16 ta' Lulju 2015 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.35 li saret nhar il-Hamis 11 ta' Gunju 2015 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.34 li saret nhar l-Erbgha 13 ta' Mejju 2015 - Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.33 li saret nhar it-Tnejn 27 t'April 2015- Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.32 li saret nhar it-Tnejn 13 t'April 2015

Laqgha Nru.31 li saret nhar it-Tnejn 16 ta' Marzu 2015, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 30 li saret nhar l-Erbgha 25 ta' Frar 2015, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 29 li saret nhar l-Erbgha 18 ta' Frar 2015

Laqgha Nru. 28 li saret nhar it-Tlieta 20 ta' Jannar 2015, Lista ta' Pagamenti

2014

Laqgha Nru.27 li saret nhar it-Tlieta 16 ta' Dicembru 2014, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 26 li saret nhar l-Erbgha 26 ta' Novembru 2014, Lista ta' pagamenti

Laqgha Nru.25a li saret nhar it-Tlieta 11 ta' Novembru 2014

Laqgha Nru. 25 li saret nhar l-Erbgha 05 ta' Novembru 2014,Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.24 li saret nhar il-Hamis 02 t'Ottubru 2014, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.23 li saret nhar l-Erbgha 03 ta' Settembru 2014, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.22 li saret nhar it-Tnejn 11 t'Awissu 2014 , Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.21 li saret nhar it-Tnejn 28 ta' Lulju 2014

Laqgha Nru.20 li saret nhar L-Erbgha 09 ta' Lulju 2014, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 19 li saret nhar il-Hamis 26 ta' Gunju 2014

Laqgha Nru. 18 li saret nhar l-Erbgha 04 ta' Gunju 2014, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 17 li saret nhar l-Erbgha 21 ta' Mejju 2014, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru.16 li saret nhar l-Erbgha 24 t'April 2014, Lista ta' Pagamenti

Il-Kunsill jixtieq javza li l-laqgha li kellha ssir nhar l-Erbgha 21 ta' Mejju 2014 ma saritx minhabba li ma kienx hemm quorum. Id-data tal-laqgha li jmiss ghadha ma thabritx. 

Laqgha Nru. 15 li saret nhar l-Erbgha 12 ta' Marzu 2014, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 14 li saret nhar l-Erbgha 19 ta' Frar 2014, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 13 li saret nhar il-Gimgha 24 ta' Jannar 2014, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 12 li saret nhar l-Erbgha 8 ta' Jannar 2014, Lista ta' Pagamenti

2013

Laqgha Nru. 11 li saret nhar is-Sibt 30 ta' Novembru 2013, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 10 li saret nhar il-Gimgha 1 ta' Novembru 2013, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 9 li saret nhar it-Tnejn 30 ta' Settembru 2013, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 8 li saret nhar il-Gimgha 6 ta' Settembru 2013, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 7 li saret nhar l-Erbgha 24 ta' Lulju 2013, Lista ta; Pagamenti

Laqgha Nru. 6 li saret nhar l-Erbgha 10 ta' Lulju 2013, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 5 li saret nhar l-Erbgha 19 ta' Gunju 2013, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 4 li saret nhar l-Erbgha 5 ta' Gunju 2013, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 3 li saret nhar it-Tlieta 22 ta' Mejju 2013, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 2 li saret nhar l-Erbgha 17 ta' April 2013, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 1.1 li saret nhar il-Gimgha 29 ta' Marzu 2013

Laqgha Nru. 1 li saret nhar il-Gimgha 29 ta' Marzu 2013

Is-Sitt Leġislatura

2013

Laqgha Nru. 53 li saret nhar il-Gimgha 20 ta' Marzu 2013, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 52 li saret nhar il-Gimgha 15 ta' Frar 2013, Lista ta' Pagamenti

Laqgha Nru. 51 li saret nhar il-Gimgha 25 ta' Jannar 2013, Lista ta' Pagamenti

2012

Laqgha Nru. 50 li saret nhar il-Hamis 27 ta' Dicembru 2012, Lista ta' Pagamenti

Laqgħa Nru.49 li saret nhar il-Hamis 29 ta' Novembru 2012, Lista ta' Pagamenti Dicembru

Laqgħa Nru.48 li saret nhar il-Hamis 22 ta' Novembru 2012 (LAQGHA URGENTI)

Laqgħa Nru.47 li saret nhar il-Hamis 1ta' Novembru 2012 (KONTINW\ZZJONI)

Laqgħa Nru.46 li saret nhar il-Hamis 25 ta' Ottubru 2012, Lista' ta' Pagamenti Novembru

Laqgħa Nru.45 li saret nhar il-Hamis 6 ta' Settembru 2012, Lista' ta' Pagamenti Ottubru

Laqgħa Nru.44 li saret nhar il-Gimgha 10 ta' Awissu, Lista' ta' Pagamenti Settembru

Laqgħa Nru.43 li saret nhar it-Tnejn 16 ta' Lulju, Lista' ta' Pagamenti Awissu

Laqgħa Nru.42 li saret nhar it-Tnejn 14 ta' Gunju [KONTINWAZZJONI], Lista' ta' Pagamenti Lulju

Laqgħa Nru.41 li saret nhar ilt-Tnejn 4 ta' Gunju, Lista' ta' Pagamenti Gunju 

Laqgħa Nru.40 li saret nhar il-Gimgha 18 ta' Mejju 2012, Lista' ta' Pagamenti April, Lista ta' Pagamenti Mejju

Laqgħa Nru.39 li saret nhar t-Tnejn 30 ta' April 2012 - NULL

Laqgħa Nru.38 li saret nhar il-Hamis 26 ta' April 2012 - NULL

Laqgħa Nru.37 li saret nhar t-Tlieta 24 ta' April 2012

Laqgħa Nru.36 li saret nhar L-Erbgħa 28 ta' Marzu 2012, Lista Ta' Pagamenti

Laqgħa Nru.35 li saret nhar L-Erbgħa 29 ta' Frar 2012, Lista Ta' Pagamenti, Doc A (1),   (2)

Laqgħa Nru.34 (KONTINWAZZJONI) li saret nhar t-Tlieta 31 ta' Jannar 2012

Laqgħa Nru.33 li saret nhar l-Erbgħa 25 ta' Jannar 2012, Lista ta' Pagamenti2012, DOCA (ANNES)

2011

Laqgħa Nru.32 li saret nhar t-Tlieta 20 ta' Dicembru 2011, Lista ta' Pagamenti

Laqgħa Nru.31 li saret nhar l-Erbgħa 30 ta' Novembru 2011, Lista ta' Pagamenti

Laqgħa Nru.30 li saret nhar l-Erbgħa 30 ta' Ottubru 2011, Lista ta' Pagamenti

Laqgħa Nru.29 li saret nhar l-Erbgħa 28 ta' Settembru 2011, Lista ta' Pagamenti (1), (2), (3)

Laqgħa Nru.28 li saret nhar l-Erbgħa 31 ta' Awissu 2011 Lista ta' Pagamenti (1), (2)

Laqgħa Nru.27 li saret nhar il-Ħamis 28 ta' Lulju 2011 Lista ta' Pagamenti (1) ,(2) ,(3)

Laqgħa Nru,26 li saret nhar il-Ħamis 30 ta' Ġunju 2011 Lista ta' Pagamenti (1) ,(2) ,(3)

Laqgħa Nru,25 li saret nhar l-Erbgħa 25 ta' Mejju 2011 -Lista ta' Pagamenti (1), (2), (3)

Laqgħa Nru. 24 li saret nhar l-Erbgħa 27 ta' April 2011 - Lista ta' Pagamenti (1) u (2)

Laqgħa Nru. 23 li saret nhar l-Erbgħa 23 ta' Marzu 2011 - Lista ta' Pagamenti

Laqgħa Nru. 22 li saret nhar l-Erbgħa 16 ta' Frar 2011 - Lista ta' Pagamenti (1) u (2)

Laqgħa Nru, 21 li saret nhar l-Erbgħa 19 ta' Jannar 2011 - Lista ta' Pagamenti

2010

Laqgħa Nru. 20 li saret nhar l-Erbgħa 15 ta' Diċembru 2010 - Lista ta' Pagamenti

Laqgħa Nru. 19 li saret nhar il-Ġimgħa 17 ta' Novembru 2010 - Lista ta' Pagamenti

Laqgħa Nru,18 li saret nhar l-Erbgħa 20 t'Ottubru 2010 - Lista ta' Pagamenti

Laqgħa Nru,17 li saret nhar l-Erbgħa 29 ta' Settembru 2010 -Lista ta' Pagamenti

Laqgħa Nru.16 li saret nhar l-Erbgħa 01 ta' Settembru 2010  -  Lista ta' Pagamenti (1)(2)

Laqgħa Nru.15 li saret nhar l-Erbgħa 11 t' Awissu 2010  -  Lista ta' Pagamenti

Laqgħa Nru,14 li saret nhar il-Ħamis 15 ta' Lulju 2010   Lista ta' Pagamenti

Laqgħa Nru.13 li saret nhar L-Erbgħa 23 ta' Ġunju 2010

Laqgħa Nru.12 li saret nhar l-Erbgħa 19 ta' Mejju 2010

Laqgħa Nru,11 li saret nhar il-Ħamis 29 t'April 2010

Laqgħa Nru,10 li saret nhar il-Ħamis 8 t'April 2010

Laqgħa Nru,9 li saret nhar il-Ġimgħa 12 ta' Marzu 2010

Laqgħa Nru.8 li saret nhar L-Erbgħa 17 ta' Frar 2010

Laqgħa Nru.7 li saret nhar L-Erbgħa 27 ta' Jannar 2010

2009

Laqgħa Nru.6 li saret nhar L-Erbgħa 16 ta' Diċembru 2009

Laqgħa Nru,5 li saret nhar il-Ħamis 26 ta' Novembru 2009

Laqgħa Nru 4 li saret nhar il-Ħamis 01 t'Ottubru 2009

Laqgħa Nru 3 li saret nhar it- Tnejn 24 t'Awissu 2009

Laqqħa Nru 2 li saret nhar il- Ġimgħa 10 ta' Lulju 2009

Laqgħa Nru 1 li saret nhar il-Ħamis 9 ta' Lulju 2009