Ħal Lija

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura – Data ta’ L-Elezzjoni – 22 ta’ Jannar 1994

phot

L-Ewwel Leġislatura - Mix- Xellug għal-lemin: Sur Joe Farruġia (Acting Segretarju Eżekuttiv), Dr. Gerald Spiteri Maempel, Sur Joseph Farruġia, Sur Charlie Scerri, Sur Michael Saliba u Sur Joseph Mangion (Sindku).


It-Tieni Leġislatura – Data ta’ L-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 1997.

phot2

It-Tieni Leġislatura - Mix-Xellug għal- lemin: Sur Joseph Farruġia, Sur John Borg Micallef (Viċi Sindku), Sur William Azzopardi, Sna Magda Magri Naudi (Sindku), Sur Salvu Sciberras u Sur Alfred Buhagiar (Segretarju Eżekuttiv).


It- Tielet Leġislatura – Data ta’ L-Elezzjoni – 11 ta’ Marzu 2000.

phot3

It-Tielet Leġislatura - Mix- Xellug għal-lemin: Sur Anthony Saliba, Sur William Azzopardi, Sur Joseph Mangion (Sindku), Sna Magda Magri Naudi (Viċi Sindku), Sna Catherine Abela, u Sur Alfred Buhagiar (Segretarju Eżekuttiv).


Ir- Raba’ Leġislatura – Data ta’ L-Elezzjoni – 8 ta’ Marzu 2003.

phot4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix- Xellug għal-lemin: Sur James Camilleri, Sna Catherine Abela, Sur William Azzopardi, Sur Salvatore Farruġia (Viċi Sindku), Sna Magda Magri Naudi (Sindku), u Sur Alfred Buhagiar (Segretarju Eżekuttiv).


Il- Ħames Leġislatura – Data ta’ L-Elezzjoni – 11 ta’ Marzu 2006.

phot5

Il-Ħames Leġislatura - Mix- Xellug għal-lemin: Sna Lorraine Farruġia, Sna Magda Magri Naudi (Viċi Sindku), Sur Salvatore Farruġia, Sna Catherine Abela, Dr. Ian Castaldi Paris (Sindku), u Sur Alfred Buhagiar (Segretarju Eżekuttiv).


Is- Sitt Leġislatura – Data ta’ L-Elezzjoni – 6 ta’ Ġunju 2009.

phot6

Is-Sitt Leġislatura - Mix- Xellug għal-lemin: Sur Alfred Buhagiar (Segretarju Eżekuttiv), Sna Lorraine Farruġia, Sna Magda Magri Naudi (Viċi Sindku), Dr. Ian Castaldi Paris (Sindku), Sur Jeremy Dalli u Dr. Marc Sant.

Is-Sebgha Legislatura - Data ta' L-Elezzjoni 9 ta' Marzu 2013

Photo 7

Is-Sebgha Legislatura - Mix-Xellug ghal-lemin: Is-Sinjorina Gabriella Agius (Agent Segretarju Ezekuttiv), Dr. Marc Sant, Sna Magda Magri Naudi (Vici Sindku), Dr Ian Castaldi Paris (Sindku), Sna Stephanie Cutajar u Sna Lorraine Farrugia