Ħal Lija

L-Istorja tal-Lokalita'

Print this page

Lija għandha l-oriġini tagħha fil-preistorja kif jidher ċar mill-oqbra megalitiċi skoperti minn Dinn L-Art Ħelwa fl-1967, iżda l-villaġġ attwali huwa mnissel mill-ilħuq ta’ status parrokkjali fi tmiem is-sittax-il seklu. Il-lokalità għandha popolazzjoni ta’ aktar minn tlitt elef.