L-Iklin

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-Ewwel Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 19 ta' Marzu,  1994

photo1

L-Ewwel Leġislatura - Mix-xellug: Joseph Cremona, Joseph Buttigieg, Louis Cristiano (Segretarju Ezekuttiv), Anthony Dalli, Louis Fenech, Dr Robert J. Muscat LL.D.


It-Tieni Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu, 1996

photo2

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug: Paul Gatt (Segretarju Eżekuttiv), Joseph Cremona, Dr Robert J. Muscat LL.D, Maria Rebecca Galea, Anthony Dalli, Louis Fenech.


It-Tielet Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 13 ta' Marzu 1999

photo3

It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug: Godfrey Gambin, Joseph Camilleri, Maria Rebecca Galea, Anthony Dalli, Louis Fenech, Paul Gatt (Segretarju Eżekuttiv).


Ir-Raba Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu, 2002

photo4

Ir-Raba Leġislatura - Mix-xellug: Louis Fenech, Yvonne Bartolo, Godfrey Gambin, Anthony Dalli, Frank St., John, Alfred Naudi (Segretarju Eżekuttiv).


Il-Ħames Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 12 ta' Marzu, 2005

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug: Frank St. John, Yvonne Bartolo, Anthony Dalli, Kris Scicluna, Joseph Camilleri, Alfred Naudi (Segretarju Eżekuttiv).


Is-Sitt Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 8 ta' Marzu,  2008

photo6

Is-Sitt Leġislatura - Mix-xellug: Anthony Dalli, Yvonne Bartolo, Joseph Camilleri, Margaret Zammit, Nazzareno Cauchi, Alfred Naudi (Segretarju Eżekuttiv).

Is-Seba' Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 10 ta' Marzu,  2012

photo7

Is-Seba' Leġislatura - Mix-xellug: Etienne Montfort (Segretarju Eżekuttiv), Yvonne Bartolo (Kunsilliera), Carmel Attard (Kunsillier), Anthony Dalli (Sindku), Martin Fenech (Kunsillier), Anthony Borg (Viċi Sindku).

It-Tmien Leġislatura - Data tal-Elezzjoni - 11 t' April,  2015

photo8

It-Tmien Leġislatura - Mix-xellug: Wilfrid Buttigieg, Yvonne Bartolo, Maris Azzopardi (l-aħħar filliera), Etienne Montfort (Segretarju Eżekuttiv), Anthony Dalli, Not. Dr. Dorian Sciberras LL.D (il-filliera ta' quddiem).