L-Iklin

Sotto Kumitati

Print this page

Sotto-Kumitat għal Finanzi, Amministrazzjoni, Ordni Pubblika, Ambjent, Infrastruttura, Proġetti Kapitali, Unjoni Ewropeja,  Għaqdiet tal-lokal, Immaniġġjar tat-Traffiku, Dipartimenti tal-Gvern u Entitajiet Pubbliċi . Immexxi mis-Sindku s-Sur Anthony Dalli

Sotto-Kumitat għaż-Żgħażagħ, Sports, Bye-Laws, Informazzjoni, Affarijiet Legali u Ġemellaġġi.  Immexxi mill-Viċi Sindku Dott. Dorian Sciberras.

Sotto-Kumitat għal Servizzi u drittijiet tal-Konsumatur, Turiżmu Lokali, Komunita' Kummerċjali u Ħarsien ta' l-Annimali.  Immexxi mill-Kunsillier s-Sur Wilfrid Buttigieg.

Sotto-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u Persuni bi Bżonnijiet Speċjali.  Immexxi mill-Kunsilliera Maris Azzopardi.

Sotto-Kumitat għall-Familja, Edukazzjoni, Anzjani, Saħħa u Kultura. Immexxi mill-Kunsilliera s-Sinjura Yvonne Bartolo.