L-Iklin

Membri tal-Kunsill

Print this page

Sindku: Is-Sur Anthony Dalli
Viċi Sindku: Dr Dorian Sciberras
Kunsillieri:

Is-Sur Wilfrid Buttigieg

Is-Sinjura Maris Azzopardi
Is-Sinjura Yvonne Bartolo
Segretarju Eżekuttiv: Is-Sur Etienne Montfort

Is-Sur Anthony Dalli, Sindku:

Finanzi, Amministrazzjoni, Ordni Pubblika, Ambjent, Infrastruttura, Proġetti Kapitali, Unjoni Ewropeja, Għaqdiet tal-lokal, Immaniġġjar tat-Traffiku, Dipartimenti tal-Gvern u Entitajiet Pubbliċi .

Dr Dorian Sciberras LL.D, Viċi Sindku:

Żgħażagħ, Sports, Bye-Laws, Informazzjoni, Affarijiet Legali u Ġemellaġġi.

Is-Sur Wilfrid Buttigieg, Kunsillier:

Servizzi u drittijiet tal-Konsumatur, Turiżmu Lokali, Komunita' Kummerċjali u Ħarsien ta' l-Annimali.

Is-Sinjura Maris Azzopardi, Kunsillier:

Drittijiet tan-Nisa u Persuni bi Bżonnijiet Speċjali.


Is-Sinjura Yvonne Bartolo:  Kunsilliera:

Familja, Edukazzjoni, Anzjani, Saħħa u Kultura.