L-Iklin

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

Servizz ta’ berġa (temporanjament fl-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali)

L-Erbgħa:  11.00am - 12.45pm

Ġbir ta’ skart goff/Green Waste (ammonti goffi)

Kull nhar ta' Ħamis b'appuntament.  Mhux aktar minn tliet oġġetti kull dar kull ġimgħa.  Is-servizz jibda'  mit-8.00am 'l quddiem.

Ġbir ta' skart bieb bieb/Ġbir ta’ skart irriċiklat

Ġbir ta' skart separat - boroz il-griżi

Dan jinġabar kull nhar ta' Tlieta wara nofsinhar bħas-soltu.

GĦAL DIN IL-ĠURNATA BISS MA' JSIRX IL-ĠBIR TA' L-ISKART IMĦALLAT

Ġbir ta' ħġieġ bieb bieb

Dan jinġabar kull l-ewwel ġimgħa tax-xahar. Dan is-servizz jibda fit-8.00am.  Il-ħġieġ irid ikun f'kontenitur separat mill-iskart normali u ma' jridx ikun f'borża sewda.

Servizzi Oħra 

Pagamenti ta’ Ċitazzjonijiet
Pagamenti tal-Kera tal-Gvern
Permessi
Servizz ta’ Gwardjani Lokali
Servizz ta’ Internet lill-Pubbliku (b’appuntament)
Servizz ta’ WI-FI