L-Imqabba

Minuti

Print this page

Biex issegwi l-laqgħa LIVE agħfas hawn

Minuti - Laqgħat tal-Kunsill

Is-Sitt Leġislatura

Seduta 88 - 8 ta' Jannar 2018 - Lista ta' pagamenti 541

Seduta 87 - 26  ta' Dicembru 2017 - Lista ta' pagamenti 540

Seduta 86 - 20 ta' Novembru 2017 - Lista ta' pagamenti 539

Seduta 85 - 30 t'Ottubru 2017 - Lista ta' pagamenti 538

Seduta 84 - 4 t'Ottubru 2017 - Lista ta' pagamenti 537

Seduta 83 - 5 ta' Settembru 2017 - Lista ta' pagamenti 536

Seduta 82 - 12 ta' Awwissu 2017 - Lista ta' pagamenti 535

Seduta 81 - 17 ta' Lulju 2017 - Lista ta' pagamenti 534

Seduta 80 - 27 ta' Gunju 2017 - Lista ta' pagamenti 533

Seduta 79 - 6 ta' Gunju 2017 - Lista ta' pagamenti 532

Seduta 78 - 9 ta' Mejju 2017 - Lista ta' pagamenti 531

Seduta 77 - 18 t'April 2017 - Lista ta' pagamenti 530

Seduta 76 - 28 ta' Marzu 2017 - Lista ta' pagamenti 529

Seduta 75 - 7 ta' Marzu 2017 - Lista ta' pagamenti 528

Seduta 74 - 13 ta' Frar 2017 

Seduta 73 - 7 ta' Frar 2017 - Lista ta' pagamenti 527

Laqgha pubblika 2017 (24-01-17)

Seduta 72 - 17 ta' Jannar 2017 - Lista ta' pagamenti 526

Seduta 71 - 19 ta' Dicembru 2016 - Lista ta' pagamenti 525

Seduta 70 - 28 ta' Novembru 2016 - Lista ta' pagamenti 524

Seduta 69 - 1 ta' Novembru, 2016 - Lista ta' pagamenti 523

Seduta 68 - 21 t'Ottubru, 2016 

Seduta 67 - 4 ta' Ottubru, 2016

Seduta 66 li saret fit-22 ta' Settembru, 2016 - Lista ta' pagamenti 522

Seduta 65 li saret fit-12 ta' Settembru, 2016 - Lista ta' pagamenti 521

Seduta 64 li saret fl-24 t'Awwissu, 2016 - Lista ta' pagamenti 520

Seduta 63 li saret fis-26 ta' Lulju, 2016 - Lista ta' pagamenti 519

Seduta 62 li saret fis-4 ta' Lulju, 2016 - Lista ta' pagamenti 518

Seduta 61 li saret fis-6 ta' Gunju, 2016 - Lista ta' pagamenti 517

Seduta 60 li saret fit-23 ta' Mejju, 2016 - Lista ta' pagamenti 515 u 516

Seduta 59 li saret fit-18 ta' Mejju, 2016

Seduta 58 li saret fit-28 ta' April, 2016

Seduta 57 li saret fil-25 ta' April, 2016 - Lista ta' pagamenti 514

Seduta 56 li saret fis-6 ta' April, 2016 - Lista ta' pagamenti 513

Seduta 55 li saret fl-14 ta' Marzu, 2016 - Lista ta' pagamenti 512

Laqgha Pubblika tal-Lokalita' li nzammet nhar l-1 ta' Marzu, 2016

Seduta 54 li saret fit-22 ta' Frar, 2016 - Lista ta' pagamenti 511

Seduta 53 li saret fit-8 ta' Frar, 2016 - Lista ta' pagamenti 510

Seduta 52 li saret fit-18 ta' Jannar, 2016 - Lista ta' pagamenti 509

Seduta 51 li saret fit-2 ta' Dicembru, 2015 - Lista ta' pagamenti 508

Seduta 50 li saret fil-16 ta' Novembru, 2015 - Lista ta' pagamenti 507

Seduta 49 li saret fit-3 ta' Novembru, 2015 - Lista ta' pagamenti 506

Seduta 48 li saret fit-13 ta' Ottubru, 2015 - Lista ta' pagamenti 505

Seduta 47 li saret fit-22 ta' Settembru, 2015 - Lista ta' pagamenti 504

Seduta 46 li saret fl-1 ta' Settembru, 2015 - Lista ta' pagamenti 503

Seduta 45 li saret nhar it-3 ta' Awwissu, 2015 - Lista ta' pagamenti 502

Seduta 44 li saret nhar is-16 ta' Lulju, 2015 - Lista ta' pagamenti 501

Seduta 43 li saret nhar it-23 ta; Gunju, 2015 - Lista ta' pagamenti 500

Seduta 42 li saret nhar it-28 ta' Mejju, 2015 - Lista ta' pagamenti 499

Seduta 41 li saret nhar il-5 ta' Mejju, 2015 - Lista ta' pagamenti 498

Seduta 40 li saret nhar il-Hamis, 30 ta' April, 2015

Seduta 39 li saret nhar it-Tlieta, 14 ta' April, 2015 - Lista ta' pagamenti 497

Seduta 38 li saret nhar is-17 ta' Marzu, 2015 - Lista ta' pagamenti 496

Seduta 37 li saret nhar it-2 ta' Marzu, 2015 - Lista ta' pagamenti 495

Seduta 36 li saret nhar is-17 ta' Frar, 2015 - Lista ta' pagamenti 494

Laqgha pubblika 2015

Seduta 35 li saret nhar is-27 ta' Jannar, 2015 - Lista ta' pagamenti 493

Seduta 34 li saret nhar is-6 ta' Jannar, 2015 - Lista ta' pagamenti 492

2014

Seduta 33 li saret nhar is-16 ta' Dicembru, 2014 - Lista ta' pagamenti 491

Seduta 32 li saret nhar it-2 ta' Dicembru, 2014 - Lista ta' pagamenti 490

Seduta 31 li saret nhar il-11 ta' Novembru, 2014 - Lista ta' pagamenti 489

Seduta 30 li saret nhar il-21 ta' Ottubru, 2014 - Lista ta' pagamenti 488

Seduta 29 li saret nhar is-7 ta' Ottubru, 2014 - Lista ta' pagamenti 487

Seduta 28 li saret nhar is-16 ta' Settembru, 2014 - Lista ta' pagamenti 486

Seduta 27 li saret nhar is-26 ta' Awwissu, 2014 - Lista ta' pagamenti 485

Seduta 26 li saret nhar id-29 ta' Lulju, 2014 - Lista ta' pagamenti 484

Seduta 25 li saret nhar l-1 ta' Lulju, 2014 - Lista ta' pagamenti 483

Seduta 24 li saret nhar it-3 ta' Gunju, 2014 - Lista ta' pagamenti 482

Seduta 23 li saret nhar it-13 ta' Mejju, 2014 - Lista ta' pagamenti 481

Seduta 22 li saret nhar it-22 ta' April, 2014 - Lista ta' pagamenti 480

Seduta 21 li saret nhar l-1 ta' April, 2014 - Lista ta' pagaementi 479

Seduta 20 li saret nhar il-11 ta' Marzu, 2014 - Lista ta' pagamenti 478

Seduta 19 li saret nhar it-18 ta' Frar, 2014 - Lista ta' pagamenti 477

Seduta 18 li saret nhar it-28 ta' Jannar, 2014 - Lista ta' Pagamenti 476

Seduta 17 li saret nhar is-7 ta' Jannar, 2014 - Lista' ta' Pagamenti 475

2013

Seduta 16 li saret nhar id-9 ta' Dicembru, 2013 - Lista ta' Pagamenti 474

Seduta 15 li saret nhar id-19 ta' Novembru, 2013 - Lista ta' pagamenti 473

Seduta 14 li saret nhar il-5 ta' Novembru, 2013 - Lista ta' pagamenti 472

Seduta 13 li saret nhar il-15 ta' Ottubru, 2013 - Lista ta' pagamenti 471

Seduta 12 li saret nhar l-1 ta' Ottubru, 2013 - Lista ta' pagamenti 470

Seduta 11 li saret nhar id-19 ta' Settembru, 2013 - Lista ta' pagamenti 469

Seduta 10 li saret nhar it-3 ta' Settembru, 2013 - Lista ta' pagamenti 468

Seduta 9 li saret nhar is-6 ta' Awwissu, 2013 - Lista ta' pagamenti 467

Seduta 8 li saret nhar is-16 ta' Lulju, 2013 - Lista ta' pagamenti 466

Seduta 7 li saret nhar it-2 ta' Lulju, 2013 - Lista ta' pagamenti 465

Seduta 6 li saret nhar it-18 ta' Gunju, 2013 - Lista ta' pagamenti 464

Seduta 5 li saret nhar l-4 ta' Gunju, 2013 - Lista ta' pagamenti 463

Seduta 4 li saret nhar l-14 ta' Mejju, 2013 - Lista ta' pagamenti 462

Seduta 3 li saret nhar id-29 ta' April, 2013 - Lista ta' pagamenti 461

Seduta 2 li saret nhar is-16 ta' April, 2013 - Lista ta' pagamenti 460

Seduta 1 li saret nhar l-4 ta' April, 2013 - Lista ta' pagamenti 459

Seduta 116 li saret nhar is-27 ta' Marzu, 2013 - Lista ta' pagamenti 457 u 458

Seduta 115 li ma saritx nhar il-19 ta' Frar, 2013

Seduta 114 li saret nhar 5 ta' Frar, 2013. - Lista ta' pagementi 456

Laqgha Pubblika Annwali tal-Lokalita' 25.01.2013

2012

Seduta 113 li saret nhar it-22 ta' Jannar, 2012 - Lista ta' pagamenti 455

Seduta 112 li saret nhar it-8 ta' Jannar, 2013 - Lista ta' pagamenti 454

Seduta 111 li saret nhar il-11 ta' Dicembru, 2012 - Lista ta' pagamenti 453

Seduta 110 li saret nhar l-20 ta' Novembru, 2012 - Lista ta' pagamenti 452

Seduta 109 li saret nhar is-6 ta' Novembru, 2012 - LIsta ta' pagamenti 451

Seduta 108 li saret nhar it-23 ta' Ottubru, 2012 - Lista ta' pagamenti 450

Seduta 107 li saret nhar id-9 ta' Ottubru, 2012 - Lista ta' pagamenti 449

Seduta 106 li saret nhar il-25 ta' Settembru, 2012 - Lista ta' pagamenti 446, 447, 448,

Seduta 105 li saret nhar il-11 ta' Settembru, 2012 - Lista ta' pagamenti 445

Seduta 104 li saret nhar it-28 ta' Awwissu, 2012 - Lista ta' pagamenti 444

Seduta 103 li saret nhar is-7 ta' Awwissu, 2012 - Lista ta' pagamenti 443

Seduta 102 li saret nhar l-24 ta' Lulju, 2012 - Lista ta' pagamenti 442

Seduta 101 li saret nhar l-10 ta' Lulju, 2012 - Lista ta' pagamenti 441

Seduta 100 li saret nhar l-25 ta' Gunju, 2012 - Lista ta' pagamenti 440

Seduta 99 li saret nhar il-11 ta' Gunju, 2012 - LIsta ta' pagamenti 439

Seduta 98 li saret nhar id-29 ta' Mejju, 2012 - Lista ta' pagamenti 437 u 438

Seduta 97 li saret nhar il-15 ta' Mejju, 2012 - Lista ta' pagamenti 436

Seduta 96 li saret nhar it-3 ta' Mejju, 2012 - Lista ta' pagamenti 435

Seduta 95 li saret nhar is-17 ta' April, 2012 - Lista ta' pagamenti 434

Seduta 94 li saret nhar is-27 ta' Marzu, 2012 -LIsta ta' pagamenti 433

Seduta 93 li saret nhar it-13 ta' Marzu, 2012 - Lista ta' pagamenti 432

Seduta 92 li saret nhar is-27 ta' Frar, 2012 - Lista ta' pagamenti 431

Seduta 91 li saret nhar it-Tnejn, 13 ta' Frar, 2012 - Lista ta' pagamenti 430

Seduta 90 li saret nhar it-Tlieta, 31 ta' Jannar, 2012Lista ta' pagamenti 429

Seduta 89 li saret nhar it-Tlieta, 17 ta' Jannar, 2012 - Lista ta' pagamenti 428

Seduta 88 - no quorum

2012

Seduta 87 li saret nhar it-Tlieta, 6 ta' Dicembru, 2011 -Lista ta' pagamenti 427

Seduta 86 li saret nhar it-Tlieta, 22 ta' Novembru, 2011 - Lista ta' pagamenti 426

Seduta 85 li saret nhar it-Tlieta, 8 ta' Novembru, 2011 - Lista ta' pagamenti 425

Seduta 84 li saret nhar it-Tlieta, 25 ta' Ottubru, 2011 - Lista ta' pagamenti 424

Seduta 83 li saret nhar it-Tlieta, 11 ta' Ottubru, 2011 - Lista ta' pagamenti 423

Seduta 82 li saret nhar it-Tlieta, 27 ta' Settembru, 2011 - Lista ta' pagamenti 422

Seduta 81 li saret nhar it-Tlieta, 13 ta' Settembru, 2011 - Lista ta' pagamenti 421

Seduta 80 li saret nhar it-Tlieta, 30 ta' Awwissu, 2011 -Lista ta' pagamenti 420

Seduta 79 li saret nhar it-Tlieta, 2 t'Awwissu, 2011 - Lista ta' pagamenti 419

Seduta 78 li saret nhar it-Tnejn, 18 ta' Lulju, 2011 - Lista ta' pagamenti 418

Seduta 77 li saret nhar it-Tlieta, 5 ta' Lulju, 2011 - Lista ta' pagamenti 417

Seduta 76 li saret nhar l-Erbgħa, 22, ta' Ġunju, 2011 - Lista ta' pagamenti 416

Seduta 75 li saret nhar l-Erbgħa, 8 ta' Ġunju, 2011 - Lista ta' pagementi 415

Seduta 74 li saret nhar il-Ħamis, 26 ta' Mejju, 2011 - Lista ta' pagamenti 414

Seduta 73 li saret nhar it-Tlieta, 10 ta' Mejju, 2011Lista ta' pagamenti 413

Seduta 72 li saret nhar is-27 ta' April, 2011 - Lista ta' Pagamenti  412

Seduta 71 li saret nhar it-13 ta' April, 2011 -Lista ta' pagamenti 411

Seduta 70 li saret nhar id-29 ta' Marzu, 2011 - Lista ta' pagamenti 410

Seduta 69 li saret nhar il-15 ta' Marzu, 2011 - Lista ta' pagamenti 408 u 409

Seduta 68 li saret nhar l-1 ta' Marzu, 2011 - Lista ta' pagamenti 407

Seduta 67 li saret nhar is-17 ta' Frar, 2011 - Lista ta' pagamenti 406

Seduta 66 li saret fl-1 ta' Frar, 2011 - Lista ta' pagamenti 404 u 405

Seduta 65 li saret fit-18 ta' Jannar, 2011 - Lista ta' pagamenti 402 u 403

2010

Seduta 64 li saret fil-21 ta' Diċembru, 2010 - Lista ta' pagamenti 401

Seduta 63 li saret fis-6 ta' Diċembru, 2010 - Lista ta' pagamenti 399 u 400

Seduta 62 li saret nhar il-25 ta' Novembru, 2010 - Lista ta' pagamenti 397 u 398

Seduta 61 li saret nhar id-9 ta' Novembru, 2010 - Lista ta' pagamenti 395 u 396

Seduta 60 li saret fis-26 ta' Ottubru, 2010 - Lista ta' pagementi 394

Seduta 59 li saret fit-12 ta' Ottubru, 2010  -  Lista ta' pagamenti 393

Seduta 58 li saret fis-27 ta' Settembru, 2010  -  Lista ta' pagamenti 391,  392

Seduta 57 li saret fit-13 ta' Settembru, 2010  -  Lista ta' pagamenti 390

Seduta 56 li saret fil-31 ta' Awwissu, 2010  -  Lista ta' pagamenti 388, 389

Seduta 55 li saret fit-3 ta' Awwissu, 2010  -  Lista tal-pagament 386 , 387

Seduta 54 li saret fl-20 ta' Lulju, 2010  -  Lista tal-Pagamenti 385

Seduta 53 li saret fis-6 ta' Lulju, 2010

Seduta 52 li saret fit-22 ta' Ġunju, 2010

Seduta 51 li saret fit-8 ta' Ġunju, 2010

Seduta 50 li saret fil-25 ta' Mejju, 2010

Seduta 49 li saret fil-11 ta' Mejju, 2010

Seduta 48 li saret fis-27 ta' April, 2010

Seduta 47 li saret fit-13 ta' April, 2010

Seduta 46 li saret fit-30 ta' Marzu, 2010

Seduta 45 li saret fis-16 ta' Marzu, 2010

Seduta 44 li saret fit-2 ta' Marzu, 2010

Seduta 43 li saret fis-16 ta' Frar, 2010

Seduta 42 li saret nhar l-1 ta' Frar, 2010

Seduta 41 li saret nhar il-11 ta' Jannar, 2010

2009

Seduta 40 li saret nhar il-15 ta' Diċembru, 2009

Seduta 39 li saret nhar l-24 ta' Novembru, 2009

Seduta 38 li saret fis-10 ta' Novembru, 2009

Seduta 37 li saret fis-27 ta' Ottubru, 2009

Seduta 36 li saret fis-7 ta' Ottubru, 2009

Seduta 35 li saret fit-22 ta' Settembru,2009

Seduta 34 li saret fid-9 ta' Settembru, 2009

Seduta 33 li saret fit-18 ta' Awwissu, 2009.

Seduta 32 li saret fl-4 ta' Awwissu, 2009

Seduta 31 li saret fil-21 ta' Lulju, 2009.

Seduta 30 li saret fis-7 ta' Lulju, 2009

Seduta 29 li saret fit-23 ta' Ġunju, 2009

Seduta 28 li saret fid-9 ta' Ġunju, 2009

Seduta 27 li saret fid-19 ta' Mejju, 2009