L-Imqabba

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page


L-Ewwel Leġislatura: 1994 - 1996

photo1

L-Ewwel Leġislatura- Mix-xellug għal-lemin: Anthony Bonello (Segretarju Amministrattiv), John Zammit (Kunsillier), Anthony Farrugia (Kunsillier), Ludgarda Farrugia (Kunsillier), Mario Degiorgio (Kunsillier), u Emanuel Buttigieg (Sindku).


It-Tieni Leġislatura: 1996 - 1999

photo2

 

It-Tieni Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin - Reuben Abdilla (Kunsillier), George Farrugia (Kunsillier), Emanuel Buttigieg (Sindku), Victor Micallef (Kunsillier), Teddy Farrugia (Kunsillier) and Anthony Bonello (Segretarju Ezekuttiv).


It-Tielet Leġislatura - 1999 - 2002

photo3


It-Tielet Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Emanuel Buttigieg (Sindku), Nicholas Briffa (Kunsillier), Carmen Psaila (Deputat Sindku), Francis Vella (Kunsillier), Josephine Simbeye (Kunsillier) and Anthony Bonello (Segretarju Eżekuttiv).


Ir-Raba' Leġislatura: 2002 - 2005

photo4

Ir-Raba' Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: Nicholas Briffa (Kunsillier), Emanuel Buttigieg (Sindku), Edwin Gatt (Kunsillier), Noel Galea (Deputat Sindku), Grace Marie Mallia (Kunsillier) u Anthony Bonello (Segretarju Ezekuttiv). Matul din il-leġislatura Emanuel Buttigieg irreżenja minn Sindku u Kunsillier filwaqt li l-uffiċċju tas-Sindku u l-Viċi Sindku imtela’ minn Noel Galea u Edwin Gatt rispettivament. Paul Spiteri (nieqes mir-ritratt) kien co-opted bħala Kunsillier.


Il-Ħames Leġislatura: 2005 -2008

photo5

Il-Ħames Leġislatura - Mix-xellug għal-lemin: George Sammut (Kunsillier), Benny Casha (Kunsillier), Donald Muscat (Deputat Sindku), Nicholas Briffa (Sindku) u Anthony Bonello (Segretarju Ezekuttiv).


Is-Seba'  Legislatura - Data tal-Elezzjoni - 9 ta' Marzu 2013

photo7

Mix-xellug għal-lemin: Anthony Bonello (Segretarju Eżekuttiv); Grace Marie Mallia (Kunsillier); Nicholas Briffa (Sindku), Emmanuel (Noel) Galea (Kunsillier); Charlene Zammit (Deputat Sindku) and Michel Farrugia (Kunsillier).  Aktar tard, wara r-riżenja ta' Noel Galea,Paul Spiteri mela' l-post vakanti.  Wara wkoll ir-rizenja tas-Sindku Nicholas Briffa, Anita Farrugia mliet il-post vakant tieghu, filwaqt li Dr Charlene Zammit lahqet Sindku u Grace Marie Mallia lahqet Deputat Sindku.