L-Imqabba

Membri tal-Kunsill

Print this page

Sindku: Dr Charlene Zammit
Viċi Sindku: Is-Sna Grace Marie Mallia
Kunsillieri: Is-Sur Paul Spiteri (wara r-rizenja tas-Sur Noel Galea)
Is-Sur Michel Farrugia
Is-Sja Anita Farrugia (wara r-rizejna tas-Sur Nicholas Briffa)
Segretarju Eżekuttiv: Is-Sur Anthony Bonello

/mediacenter/Images/1_group%20photo.JPG