Ħ'Attard

Ritratti tal-Elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali

Print this page

L-1 Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 14 ta' Mejju 1994

L-1 Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Gerald Borg (Viċi-Sindku), Louis Carabott (Kunsillier), Dr Iris Pace (Kunsillier), Dr Kirill Micallef Stafrace (Kunsillier), Ralph Cassar (Kunsillier), Pierre Cauchi (Kunsillier), Norbert Gingell (Segretarju Eżekuttiv)


It-2 Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 14 ta' Marzu 1998

photo2

It-2 Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Louis Carabott (Kunsillier), Dr Edward Zammit-Lewis (Kunsillier), Remigio Bartolo (Viċi-Sindku), Gerald Borg (Kunsillier), Norbert Pace (Sindku), Brian Camilleri (Kunsillier), Paul Aquilina (Segretarju Eżekuttiv)


It-3 Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2001

photo3

 

It-3 Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Paul Aquilina (Segretarju Eżekuttiv), David Agius (Kunsillier), John P Bonnici (Kunsillier), Remigio Bartolo (Viċi-Sindku), Dr Edward Zammit-Lewis (Kunsillier), Brian Camilleri (Kunsillier), Dr Herbert Messina Ferrante (Kunsillier), Norbert Pace (Sindku)


Ir-4 Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 12 ta' Ġunju 2004

photo4

Ir-4 Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Dr Herbert Messina Ferrante (Kunsillier), Alfred Zammit (Kunsillier), Marco Spiteri (Kunsillier), John P Bonnici (Kunsillier), Stefan Cordina (Kunsillier), Remigio Bartolo (Viċi-Sindku), Norbert Pace (Sindku), Isabella Camilleri Aquilina (Segretarju Eżekuttiv)


Il-5 Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2007

photo5

Il-5 Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Marco Spiteri (Kunsillier), Charlo Bonnici (Viċi-Sindku), Stefan Cordina (Kunsillier), Alfred Zammit (Kunsillier), Norbert Pace (Sindku) John P Bonnici (Kunsillier), Marica Mifsud (Segretarju Eżekuttiv)Is-6 Leġislatura - Data ta' l-Elezzjoni - 10 ta' Marzu 2012

photo6

Is-6 Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Stefan Cordina (Sindku), Gerald Borg (Kunsillier), Remigio Bartolo (Kunsillier), Raymond Azzopardi (Kunsillier), John P Bonnici (Kunsillier),  Alfred Zammit (Kunsillier), Ralph Cassar (Kunsillier), Dr Chev Herbert Messina Ferrante (Kunsillier)


Is-7 Legislatura – Data ta’ L-Elezzjoni – 11 t’ April 2015

photo 9

Is- 7 Leġislatura - Mix-Xellug għal-Lemin: Raymond Azzopardi (Kunsillier) , Marica Mifsud (Segretarju Ezekuttiv), John Debono (Kunsillier),  Alexander Louis Mangion  (Kunsillier), Connie Scerri (Kunsillier), Stefan Cordina (Sindku), Ralph Cassar (Kunsillier), Marisa Abela (Kunsillier), Alfred Zammit (Kunsillier), Marco Spiteri (Vici - Sindku)