Ħ'Attard

Servizzi offruti mill-Kunsill Lokali

Print this page

ĠBIR TA’ SKART GOFF
Mit-Tnejn sas-Sibt. Il-Kunsill jircievi telefonati mir-residenti u jiehu nota. Kuljum jgħaddi l-lista lil min hu inkarigat mill-ġbir ta’ l-iskart goff.

ĠBIR TA’ SKART
Mis-7:00am ‘l quddiem

ĠBIR TA’ SKART IRRICIKLAT
Kull nhar ta’ Tlieta mis-7:00 ‘l quddiem

KORSIJIET OFFRUTI MILL-KUNSILL
Kors ta' crochet

Kors ghall-Principles and Management Skills

LIBRERIJA

It-Tnejn mit-14.30p.m. sas-18.30p.m.

L-Erbgħa mit-8.30a.m. san-12.30p.m.

Il-Ġimgħa mis-14.30p.m - 18.30p.m

Is-Sibt mit-8.30a.m. san-12.30p.m.

Ħlasijiet tal-kera ta’ l-art, u ħlasijiet tal-kera tal-ħwienet